Skip to main content

ภาษา

เนื่องจากสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ย่ำแย่ลงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา UNHCR ได้มีการพูดคุยกับรัฐบาลบังคลาเทศเกี่ยวกับความพร้อมของ UNHCR ในการให้ความสนับสนุนรัฐบาลบังคลาเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่ข้ามชายแดนเข้ามา  © UNHCR