Skip to main content

UNHCR ยังคงมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแก่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเกือบ 1 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยในกลุ่มเปราะบางเช่น เด็ก ผู้หญิงและผู้สูงอายุ ตลอด 3 ปี ที่ถูกบังคับให้หนีจากบ้าน

จากสถานการณ์และความท้าทายในด้านต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา ทั้ง COVID-19 เหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่และตอนนี้ฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึง ทำให้ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า 880,000 คน ที่กำลังพักพิงอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยค็อกซ์ บาซาร์ ประเทศบังคลาเทศ เปราะบางมากกว่าที่ผ่านมา

UNHCR ทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตร เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับที่พักพิงของผู้ลี้ภัย เตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์ สร้างและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากฤดูมรสุม

การสนับสนุนจากคุณวันนี้ช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่เปราะบาง และการบริจาคอย่างต่อเนื่องทำให้ UNHCR สามารถให้ความช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไม่ขาดตอนและทำให้พวกเขายืนหยัดได้อีกครั้ง

นอกจากนี้ เงินบริจาคจะถูกนำไปสนับสนุนการฝึกอบรมผู้ลี้ภัยเพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติและตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน จัดหาผ้าพลาสติกเอนกประสงค์ ที่พักพิง มุ้งกันยุง อพยพครอบครัวที่ตกอยู่ในความเสี่ยงจากน้ำท่วมและแผ่นดินถล่มไปยังพื้นที่ปลอดภัย เป็นต้น

โปรดบริจาคตอนนี้
การบริจาครายเดือนช่วยให้เราสามารถปกป้องครอบครัวที่ถูกบังคับให้หนีจากความรุนแรงได้อย่างต่อเนื่อง มอบชีวิตใหม่และทำให้พวกเขามีความหวังอีกครั้ง

 

*ร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี UNHCR Special Account เลขที่บัญชี 201-055599-9  

เมื่อโอนเงินบริจาคเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ LINE ID: @unhcrthailand

*ในกรณีที่งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินเพียงพอต่อความต้องการ เงินบริจาคส่วนที่เหลือจะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในทุกด้านๆ ต่อไปค่ะ

 

เงินบริจาคของคุณทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลี้ภัยเท่านั้น

* การบริจาคของคุณปลอดภัยสูงสุด และยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

UNHCR จะนำเงินบริจาคของท่านใช้เพื่อช่วยชีวิตจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ หากการบริจาคได้รับมากกว่างบประมาณที่กำหนด เงินบริจาคที่เหลือจะถูกนำไปใช้ช่วยเหลือภัยพิบัติ และวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยอื่นๆ ต่อไป

เงินบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านค่ะ

แชร์ให้เพื่อน