Skip to main content

เด็ก ผู้หญิง และครอบครัวชาวโรฮิงญากว่า 626,000 คน ถูกบังคับให้ลี้ภัยไปประเทศบังคลาเทศ พวกเขาบาดเจ็บ เหนื่อยล้า และหิวโหย รอคอยการช่วยเหลือจากคุณ

หลายหมื่นคนลี้ภัยทุกวัน พวกเขาเหนื่อยล้า หิวโหย และเจ็บป่วยหลังจากต้องเดินเท้าหลายวันลี้ภัยข้ามป่า ข้ามภูเขา และแม่น้ำ และมีเพียงเสื้อผ้าเท่านั้นที่นำติดตัวมาด้วย วิกฤติผู้ลี้ภัยนี้รุนแรงระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับฉุกเฉินสูงสุด และเป็นวิกฤตการณ์ที่มีความซับซ้อนและเติบโตอย่างรวดเร็วและความต้องการการช่วยเหลือของผู้ลี้ภัยเป็นเรื่องเร่งด่วนมาก

ตอนนี้หลายแสนครอบครัวต้องมีอยู่ชีวิตอยู่ข้างถนน และอีกมากที่ยังรอที่ชายแดนเพื่อที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัย เนื่องจากค่ายผู้ลี้ภัยทั้ง 2 ค่าย นั้นเต็มจนเกินกว่าจะรับคนเพิ่มได้ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงมรสุมที่พักพิงชั่วคราวที่พวกเขาอยู่ถูกน้ำท่วม พวกเขาจึงไม่มีพื้นที่แห้งที่สามารถอยู่ได้ นอกจากนี้พวกเขายังต้องเสี่ยงชีวิตจากโรคติดต่อ การติดเชื้ออหิวาตกโรค และการติดเชื้อทางเดินหายใจ 

UNHCR อยู่ในพื้นที่และทำงานตลอดเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกเขา แต่เราคงทำงานที่สำคัญนี้ให้สำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากท่าน

โปรดบริจาคเพื่อมอบความคุ้มครอง ที่พักพิง การรักษาพยาบาล และความปลอดภัย

UNHCR จะนำเงินบริจาคของท่านใช้เพื่อช่วยชีวิตจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ หากการบริจาคได้รับมากกว่างบประมาณที่กำหนด เงินบริจาคที่เหลือจะถูกนำไปใช้ช่วยเหลือภัยพิบัติ และวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยอื่นๆ ต่อไป

เงินบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านค่ะ

แชร์ให้เพื่อน