Skip to main content

หายนะของวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดยังไม่คลี่คลาย

เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ของสงครามที่โหดร้าย สร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับเยเมนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในตะวันออกกลาง ชาวเยเมนกว่า 24.1 ล้านคนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน ผู้คนนับล้านถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านเพื่อเอาชีวิตรอดตอนนี้พวกเขายังต้องเผชิญกับโรคระบาดและความอดอยาก ซ้ำร้าย การต่อสู้ที่ยิ่งทวีความรุนแรงประกอบกับการระบาดของอหิวาตกโรค และความขาดแคลนด้านอาหาร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้พลัดถิ่นเป็นจำนวนมาก  

มากกว่า 3.3 ล้านคน ในขณะนี้ต้องพลัดถิ่นอยู่ในประเทศอย่างหมดหนทาง  เอาชีวิตรอดในแต่ละวันอย่างยากลำบาก แสวงหาความปลอดภัย ที่พักพิง และต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน เกือบ 80% ของประชากรชาวเยเมนอยู่ในภาวะยากจนขีดสุด นอกจากนี้ประเทศเยเมนยังต้องรองรับผู้ลี้ภัย 280,000 คน รวมถึงผู้ขอลี้ภัยที่หนีความรุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณจะงอยแอฟริกา

ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างเพียงร้อยละ 3 เพื่อทำงานในวิกฤตการณ์นี้ ไม่เพียงพอต่อการช่วยชีวิตและบรรเทาทุกข์ หากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณตอนนี้ อีกหลายชีวิตต้องเสียไปในเหตุความรุนแรง การเจ็บป่วยขาดสารอาหาร ขาดน้ำดื่มและไร้ที่พักพิงที่ปลอดภัย

โปรดช่วยชีวิตพวกเขาตอนนี้ บริจาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความคุ้มครอง ที่พักพิง น้ำสะอาด สิ่งของบรรเทาทุกข์และการบริการด้านสาธารณะสุขป้องกันการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรค แก่เด็กๆและครอบครัวชาวเยเมนที่สูญเสีย

 

เงินบริจาคของคุณทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลี้ภัยเท่านั้น

* การบริจาคของคุณปลอดภัยสูงสุด และยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

แชร์ให้เพื่อน