Skip to main content

หายนะของวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดยังไม่คลี่คลาย

เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ของสงครามที่โหดร้าย สร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับเยเมนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในตะวันออกกลาง ชาวเยเมนกว่า 24.1 ล้านคนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน ผู้คนนับล้านถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านเพื่อเอาชีวิตรอดตอนนี้พวกเขายังต้องเผชิญกับโรคระบาดและความอดอยาก ซ้ำร้าย การต่อสู้ที่ยิ่งทวีความรุนแรงประกอบกับการระบาดของอหิวาตกโรค และความขาดแคลนด้านอาหาร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้พลัดถิ่นเป็นจำนวนมาก  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กำลังซ้ำเติมสถานการณ์วิกฤตอยู่นี้ ให้ทุกอย่างเลวร้ายยิ่งขึ้น

และในตอนนี้ คุณสามารถช่วยชีวิตพวกเขาเหล่านี้ได้

มากกว่า 3.6 ล้านคน ในขณะนี้ต้องพลัดถิ่นอยู่ในประเทศอย่างหมดหนทาง  เอาชีวิตรอดในแต่ละวันอย่างยากลำบาก แสวงหาความปลอดภัย ที่พักพิง และต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน 80% ของชาวเยเมนที่ต้องพลัดถิ่นนี้เป็นเด็กและผู้หญิง ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากในภาวะยากจนขีดสุด นอกจากนี้ประเทศเยเมนยังต้องรองรับผู้ลี้ภัย 280,000 คน รวมถึงผู้ขอลี้ภัยที่หนีความรุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณจะงอยแอฟริกา

UNHCR ทำงานในพื้นที่เพื่อมอบความคุ้มครองเร่งด่วน แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างเพียงร้อยละ 3 เพื่อทำงานในวิกฤตการณ์นี้ ไม่เพียงพอต่อการช่วยชีวิตและบรรเทาทุกข์ หากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณตอนนี้ อีกหลายชีวิตต้องเสียไปในเหตุความรุนแรง โรคระบาด การเจ็บป่วยขาดสารอาหาร ขาดน้ำดื่มและไร้ที่พักพิงที่ปลอดภัย

โปรดช่วยชีวิตพวกเขาตอนนี้ บริจาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความคุ้มครอง ที่พักพิง น้ำสะอาด สิ่งของบรรเทาทุกข์และการบริการด้านสาธารณะสุขป้องกันการแพร่ระบาดแก่เด็กๆและครอบครัวชาวเยเมนที่สูญเสีย

เงินบริจาคของคุณทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลี้ภัยเท่านั้น

* การบริจาคของคุณปลอดภัยสูงสุด และยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

แชร์ให้เพื่อน