Skip to main content

10 ปี ผ่านไปหลังเกิดวิกฤตการณ์

ชีวิตของผู้พลัดถิ่นชาวซีเรียยากลำบากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวซีเรียที่เปราะบาง วันนี้มากกว่าร้อยละ 70 ของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมีฐานะต่ำกว่าเส้นความยากจน หลายครอบครัวกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการดูแลสมาชิกในครอบครัว จำนวนเด็กที่ยังได้เรียนหนังสือลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั่วโลกมีจำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียราว 6.6 ล้านคน ส่วนใหญ่พักพิงอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน มากไปกว่านั้นชาวซีเรียอีก 6.7 ล้านคน ยังคงพลัดถิ่นอยู่ในประเทศของตนเอง

เจ้าหน้าที่ UNHCR ยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์

ขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้บริจาคทุกท่าน ทำให้เราสามารถ:

  • มอบที่พักพิงที่ปลอดภัยแก่ครอบครัวที่ถูกบังคับให้หนี
  • มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เช่น ที่พักพิง ผ้าห่มและอุปกรณ์ประกอบอาหาร
  • สนับสนุนการศึกษาให้เด็กๆ ผู้ลี้ภัย
  • มอบความช่วยเหลือด้านการเงินให้กับครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่เปราะบางมากที่สุด
  • ช่วยให้ผู้พลัดถิ่นชาวซีเรียเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข

แต่ความต้องการยังคงเพิ่มสูงขึ้น ชาวซีเรียต้องการความช่วยเหลือจากคุณมากกว่าครั้งไหนๆ โปรดอย่าหันหลังให้พวกเขาช่วย UNHCR ช่วยชีวิตพวกเขา 

โปรดบริจาคตอนนี้

การบริจาคอย่างต่อเนื่องช่วยชีวิตครอบครัวผู้ที่ถูกบังคับให้หนีจากความรุนแรง คุณจะอยู่กับ UNHCR ในทุกขั้นตอนเพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ความคุ้มครอง และความหวังเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

เงินบริจาคของคุณทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลี้ภัยเท่านั้น

* การบริจาคของคุณปลอดภัยสูงสุด และยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

500 ต่อเดือน
เพื่อให้ชุดบรรเทาทุกข์แก่ครอบครัวผู้ลี้ภัยใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความอยู่รอด 
 
700 ต่อเดือน
 เพื่อสร้างเต็นท์ที่แข็งแรงให้กับครอบครัวที่มีสมาชิก 5 คนเพื่อคุ้มครองพวกเขาจากทุกสภาพภูมิอากาศ

แชร์ให้เพื่อน