Skip to main content

ภาษา

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ นายฟิลิปโป กรันดี เข้าเยี่ยมผู้ลี้ภัยจากซูดานใต้อัลนามีร์ ดาร์ฟูร์ตะวันออก, ประเทศซูดาน