Skip to main content

ภาษา

 

Description for supportrefugees page

ร่วมลงชื่อเป็นกำลังใจให้เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยในประเทศไทย พวกเขาต้องพบเจอกับความโหดร้าย ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เปราะบางทั้งร่างกายและจิตใจ กำลังใจและน้ำใจจากคุณช่วยเยียวยาพวกเขาได้ เจตน์จำนงค์ของคุณที่ร่วมยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัยกับเราในวันนี้ จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของผู้ลี้ภัยและเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ

UNHCR ทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและองค์กรเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือพวกเขาผ่านโครงการต่างๆ และด้วยเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากผู้สนับสนุน ทำให้เรา

  • มอบชีวิตที่ปลอดภัย ให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางมากที่สุดจากความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์
  • มอบการรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยผู้พิการ มอบแขนเทียม ขาเทียม การทำกายภาพบำบัด เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีศักดิ์ศรี
  • มอบโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี หาทางออกที่ยั่งยืนแก่พวกเขา เช่น การเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ การเดินทางกลับบ้านเกิดโดยสมัครใจ

พวกเขาเป็นเหยื่อและสูญเสียทุกอย่าง โปรดอยู่เคียงข้างผู้ลี้ภัยด้วยกันกับเรา

 

บริจาค