Skip to main content

ภาษา

 

ผลกระทบ และประโยชน์ของการตั้งถิ่นฐานใหม่

ความพยายามในการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้ลี้ภัยในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนสำหรับผู้ลี้ภัยซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่แล้วนั้น ได้นำไปสู่การลดจำนวนลงของผู้ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนแล้ว โดยได้รับความร่วมมือและประสานงานร่วมกับรัฐบาลไทย กลุ่มประเทศผู้บริจาค และองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ในการให้ความสะดวกในงานที่ต้องการความช่วยเหลือในส่วนต่าง ๆ

ในขณะเดียวกัน จากการศึกษาขององค์กรอิสระและยูเอ็นเอชซีอาร์ได้จัดทำเอกสารแสดงผลที่คาดไม่ถึงสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่ส่งผลต่อบริการขั้นพื้นฐานในค่ายผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัยที่มีการศึกษาและมีทักษะหลายคนมักเป็นผู้ที่ได้โอกาสในการไปถิ่นฐานใหม่ ยูเอ็นเอชซีอาร์ องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) และ รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการหารืออยู่เป็นประจำในช่วงสองปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับทางออกที่เหมาะสมในการรับมือกับผลกระทบในเรื่องนี้

ขอบคุณผู้แปล คุณมนัสวี โฉมไสว