Skip to main content

ภาษา

ช่วยเด็ก ผู้หญิง คนพิการ UNHCR Donors fundr บริจาค UNHCR Donors fundraising ยูเอ็นเอชซีอาร์ ทำบุญ  agricultural, vocational, and livelihood training PEOPLE WITH DISABILITIES WOMEN HELP SUPPORT  REFUGEES

ผู้ลี้ภัยที่พิการมีสาเหตุมาจากกับระเบิด การถูกทำร้าย การลี้ภัยที่ยากลำบาก พวกเขาได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายจิตใจในระยะยาว ความบกพร่องทางสมองหรือประสาทสัมผัส บาดเจ็บเรื้อรัง