Skip to main content

ภาษา

 

ประชาชนชาวซีเรียนับแสนคนทางตอนเหนือของซีเรียตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

 

ประชาชนชาวซีเรียนับแสนคนทางตอนเหนือของซีเรียตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

หญิงชาวซีเรียและลูกนั่งอยู่หลังรถกระบะเพื่อหนีจากเมือง Ras al Ain ทางตอนเหนือของประเทศซีเรีย  © REUTERS/Rodi Said
หญิงชาวซีเรียและลูกนั่งอยู่หลังรถกระบะเพื่อหนีจากเมือง Ras al Ain ทางตอนเหนือของประเทศซีเรีย © REUTERS/Rodi Said

 


สถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศซีเรีย ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตกอยู่ในความเสี่ยง ทำให้จำนวนผู้พลัดถิ่นในประเทศเพิ่มสูงขึ้นให้และยังส่งผลให้กลายเป็นประเทศที่มีผู้พลัดถิ่นมากที่สุดในโลก

ประชาชนชาวซีเรียนับแสนคนกำลังเดินทางเพื่อหนีจากการต่อสู้และแสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัย UNHCR เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ยึดมั่นในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงการให้สิทธิ์แก่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมมอบความช่วยเหลือในพื้นที่

“ประชาชนนับแสนคนทางตอนเหนือของประเทศซีเรียกำลังตกอยู่ในอันตราย ประชาชนและระบบสาธารณูปโภคไม่สมควรตกเป็นเป้าโจมตี” นายฟิลลิปโป กรันดี ข้าหลวงใหญ่ UNHCR กล่าว

สถานการณ์ของผู้ที่ถูกจับในการต่อสู้เลวร้ายลงเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงทั่วทั้งภูมิภาคทำให้อากาศหนาวเย็น UNHCR เน้นย้ำถึงความสำคัญและจำเป็นของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่อย่างเป็นอิสระเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้พลัดถิ่นกลุ่มใหม่และช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที หน่วยงานด้านมนุษยธรรมต้องสามารถทำงานที่สำคัญนี้ในประเทศซีเรียได้อย่างต่อเนื่อง

UNHCR ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนว่าผู้ลี้ภัยจะสามารถเดินทางกลับมายังประเทศซีเรียได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่ปลอดภัย พวกเขาสมัครใจและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเดินทางกลับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ลี้ภัย

หลังจากความขัดแย้งรุนแรงนาน 8 ปี ซีเรียยังคงเป็นประเทศที่เกิดผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลก ชาวซีเรีย 5.6 ล้านคน เป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยประเทศตุรกีให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียกว่า 3.6 ล้านคน  ทำให้ตุรกีเป็นประเทศที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลก ขณะที่มากกว่า 6.2 ล้านคน ต้องพลัดถิ่นอยู่ภายในประเทศจากการคาดการณ์ของสหประชาชาติ

UNHCR มอบความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย ผู้พลัดถิ่นในประเทศและประเทศที่ให้ที่พักพิงนับตั้งแต่เริ่มต้นวิกฤตการณ์ในปี พ.ศ. 2554 และเราจะไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและมอบความคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัย

ร่วมบริจาคตอนนี้

 

A woman flees with her children amid Turkish bombardment on Syria's northeastern town of Ras al-Ain in the Hasakeh province along the Turkish border on October 9, 2019. © Ritzau Scanpix
ผู้หญิงคนหนึ่งและลูกของเธอกำลังหนีจากการทิ้งระเบิดในเมือง Ras al-Ain ทางตอนเหนือของประเทศซีเรียติดกับชายแดนประเทศตุรกี  © Ritzau Scanpix