Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR และ UNDP ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับเมียนมาในการสนับสนุนการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเดินทางกลับของผู้ลี้ภัยจากประเทศบังคลาเทศ

 

เมืองเนปิดอว์/ กรุงเจนีวา/กรุงนิวยอร์ค (วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  ลงนามในบันทึกข้อตกลงไตรภาคีร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในเมืองเนปิดอว์วันนี้

บันทึกข้อตกลงร่วมกันนี้เป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการสร้างแผนการทำงานความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติและรัฐบาลเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางกลับอย่างยั่งยืน ปลอดภัย มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ลี้ภัยในประเทศบังคลาเทศ และยังช่วยสนับสนุนการปรับปรุงและการฟื้นฟูในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่รัฐยะไข่

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
สำหรับ UNHCR:

สำหรับ UNDP: