Skip to main content

ภาษา

 

ผู้พลัดถิ่นชาวซีเรียต้องการความคุ้มครองและที่พักพิงด่วนที่สุด

 

ผู้พลัดถิ่นชาวซีเรียต้องการความคุ้มครองและที่พักพิงด่วนที่สุด

ครอบครัวชาวซีเรียกำลังหนีจากการต่อสู้ในเมืองอิดลิบ ประเทศซีเรีย © Ritzau Scanpixครอบครัวชาวซีเรียกำลังหนีจากการต่อสู้ในเมืองอิดลิบ ประเทศซีเรีย © Ritzau Scanpix

 

 

UNHCR มีความกังวลต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย วิกฤตการณ์การช่วยเหลือทางมนุษย์ธรรมรุนแรงและขาดแคลนจากจำนวนผู้ที่กำลังพลัดถิ่นที่เพิ่มสูงขึ้น UNHCR เป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติที่ให้ความช่วยเหลือในวิกฤตการณ์นี้ เรากำลังยกระดับการทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 

ราว 700,000 คน หนีจากบ้านและยังพลัดถิ่นอยู่ในเมืองอิดลิบและอเลปโปตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ความต้องการการช่วยเหลือเร่งด่วนได้แก่ที่พักพิง เพื่อปกป้องพวกเขาจากสภาพอากาศรุนแรง จำนวนมากเคยพลัดถิ่นมากกว่าหนึ่งครั้ง พวกเขาต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแม้รู้ว่าที่พักพิงมีจำกัด

ค่ายผู้ลี้ภัยและที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้พลัดถิ่นในประเทศแออัดไปด้วยผู้คน และที่พักพิงอื่นๆ ที่พอจะสามารถเข้าไปพักพิงได้ยากต่อการเข้าถึงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ตามอาคารเรียนและมัสยิดยังเต็มไปด้วยครอบครัวที่กำลังแสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัย แม้แต่ที่พักพิงตามอาคารร้างยังหาได้ยาก

UNHCR เข้าถึงครอบครัวเพื่อมอบความช่วยเหลือทุกช่องทาง เราทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตร มอบที่พักพิงฉุกเฉินและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงผ้าห่มให้ความอบอุ่น แต่อย่างไรก็ตามความช่วยเหลือเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งหมดเนื่องจากการพลัดถิ่นในครั้งนี้ขยายตัวเร็วเกินกว่าที่จะรับมือได้ทัน เราต้องการทรัพยากรและงบประมาณเพิ่มเติมด่วนที่สุด

เรายังยกระดับการมอบความคุ้มครองแก่บุคคลในกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาและการมอบความคุ้มครองฉุกเฉินด้านอื่นๆ เช่นการคุ้มครองเด็ก

ความขัดแยงในซีเรียเป็นวิกฤตการณ์การพลัดถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชาวซีเรียมากกว่า 5.5 ล้านคน ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยและพักพิงอยู่ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ขณะที่ชาวซีเรียมากกว่า 6 ล้านคน ยังคงพลัดถิ่นอยู่ในประเทศ