Skip to main content

ภาษา

 

ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรีฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรี

ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรีฯ เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

 

 

 

กรุงเทพ – ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรีของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล การเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทูตสันถวไมตรีของ UNHCR เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 โดยระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะ ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ยังได้แสดงความขอบคุณแก่รัฐบาลไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยมานานกว่า 30 ปี         

 

 

 

  • ©Thaigov.go.th

  • ©Thaigov.go.th

  • ©Thaigov.go.th

  • ©Thaigov.go.th

  • ©Thaigov.go.th

  • ©Thaigov.go.th