Skip to main content

ภาษา

 

ชีวิตของผู้ลี้ภัย นิทรรศการโดยยูเอ็นเอชซีอาร์

ชีวิตของผู้ลี้ภัย

 

ผู้ลี้ภัยอาศัยในค่ายปิด ผู้คนภายนอกไม่สามารถรับรู้ความเป็นอยู่ของพวกเขาได้ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) จัดแสดงวิถีชีวิตของผู้ลี้ภัยผ่านนิทรรศการ และของใช้ในชีวิตประจำวันที่นำมาจากค่ายผู้ลี้ภัย พบนิทรรศการดังกล่าวได้ที่สยาม พารากอน 11-17 เม.ย. และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 18-27 เม.ย.นี้