Skip to main content

ภาษา

 

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติแสดงความกังวลใจที่ประเทศไทยบังคับลาวม้งกลับประเทศ

 

เจนีวา วันจันทร์ 28 ธันวาคม 2552—สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) นายอันโตนิโอ กุเตอเรส แสดงความกังวลใจที่ประเทศไทยส่งลาวม้งกลับประเทศในวันนี้ “ผมได้ร้องขอให้รัฐบาลไทยยุติการบังคับให้ลาวม้งกลับประเทศ เนื่องจากหลายคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ต้องการความคุ้มครองจากนานาชาติ” เขากล่าว

เช้าวันนี้ ประเทศไทยได้เริ่มจัดส่งลาวม้งกลุ่มแรกประมาณ 4,000 คน ออกจากค่ายที่บ้านห้วยน้ำขาว จ.เพชรบูรณ์ โดยกลุ่มลาวม้งกลุ่มนี้ ยูเอ็นเอชซีอาร์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปสัมภาษณ์ รัฐบาลไทยประกาศว่า การส่งกลับจะมีขึ้นต่อไปในอีกหลายวันนี้ ซึ่งจะรวมถึงการส่งกลับลาวม้งอีก 158 คนที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยและถูกกักกันในจ.หนองคายอีกด้วย

ในวันพฤหัสบดีที่แล้ว (24 ธ.ค.) ข้าหลวงใหญ่ฯได้ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลไทยเพื่อยุติการส่งกลับลาวม้ง ในคำร้องดังกล่าว ข้าหลวงใหญ่ฯกล่าวว่า การผลักดันกลับประเทศไม่เพียงแต่ “เป็นอันตรายต่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัย แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมอย่างมากในระดับนานาชาติอีกด้วย”

ในขณะที่ยูเอ็นเอชซีอาร์ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงกลุ่มลาวม้งในจ.เพชรบูรณ์ ยูเอ็นเอชซีอาร์เข้าใจว่าจากกระบวนการคัดกรองของรัฐบาลไทย มีลาวม้งจำนวนหนึ่งในกลุ่มนี้ที่ต้องการความคุ้มครองจากนานาชาติ   ยูเอ็นเอชซีอาร์ ได้ยึดมั่นต่อกระบวนการคัดกรองที่โปร่งใส และหลักการที่ว่าไม่ควรมีลาวม้งที่ต้องการความคุ้มครองคนใดควรจะถูกบังคับให้กลับประเทศลาว

สำหรับกลุ่มลาวม้งอีกกลุ่มหนึ่ง จำนวน 158 คนในจ.หนองคาย ลาวม้งทุกคนในกลุ่มนี้ ได้รับการยอมรับสถานะผู้ลี้ภัยจากยูเอ็นเอชซีอาร์แล้ว แต่จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงไม่อนุญาตให้พวกเขาเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม ยูเอ็นเอชซีอาร์ ได้พยายามพูดคุยกับรัฐบาลไทย ลาว และประเทศที่รับลาวม้งตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อหาทางออกให้กับผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ ซึ่งถูกกักกันเป็นเวลา 3 ปีมา ทางออกที่ถูกต้องจะอยู่บนหลักการของการเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องยืนยัน และสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยของพวกเขาหลังจากกลับประเทศของตน

ยูเอ็นเอชซีอาร์ เรียกร้องให้ประเทศไทยยุติการจัดส่งลาวม้งกลับประเทศ และทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้พวกเขาได้เดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ และเดินทางตั้งถิ่นฐานใหม่โดยเคารพหลักการระหว่างประเทศที่จะไม่ผลักดันกลับ หรือบังคับให้พวกเขากลับประเทศ