Skip to main content

ภาษา

 

วันผู้ลี้ภัยโลก

วันผู้ลี้ภัยโลก

 

มีคนกล่าวว่าการได้อยู่ในบ้าน เหมือนอยู่ในปราสาท เพราะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย และสะดวกสบาย แต่สำหรับคนอีกหลายล้านคน บ้านกลับเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลาง เป็นสถานที่ที่พวกเขาต้องหลบหนีจากความรุนแรง และการถูกกดขี่ข่มเหง หลายคนต้องอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว หนึ่งในนั้นคือ ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่ากว่า 100,000 คนที่อาศัยในประเทศไทยกว่า 20 ปี

บ้างก็มีความฝันว่าจะได้กลับบ้าน บ้างก็หวังว่าจะได้ตั้งถิ่นฐานใหม่ แต่สิ่งที่ผู้ลี้ภัยทุกคนต้องการคือบ้านที่แท้จริง ที่ที่พวกเขาสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้

ยูเอ็นเอชซีอาร์ มุ่งมั่นที่จะมอบทางออกที่ถาวรให้ผู้ลี้ภัย ในปีพ.ศ. 2551 ผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเกือบ 2 ล้านคน สามารถเดินทางกลับบ้านได้ และกว่า 65,548 ได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ใน 26 ประเทศ นอกจากนี้ ยูเอ็นเอชซีอาร์ ประเมินว่าผู้ลี้ภัยประมาณ 1.1 ล้านคนได้รับสถานภาพเป็นประชากรของประเทศที่ลี้ภัยในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา 

ในวันผู้ลี้ภัยโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มิ.ย.ของทุกปี ยูเอ็นเอชซีอาร์ ระลึกถึงความเข้มแข็ง และความอดทนของผู้ลี้ภัยที่ถูกบังคับให้ต้องหลบหนีจากประเทศตนเอง และขอยืนยันที่จะให้ความคุ้มครอง และค้นหาทางออกที่ถาวรให้กับพวกเขาต่อไป

ข่าวเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก