Skip to main content

ภาษา

 

ซีรี่ย์ข่าว 3 มิติ: ติดตามการลงพื้นที่ประเทศโคลอมเบีย ในวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลา

 

ทีมงานข่าว 3 มิติ ลงพื้นที่ประเทศโคลอมเบีย ร่วมกับ UNHCR ติดตามการช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาในประเทศโคลอมเบีย

กว่า 4 ล้านคนต้องหนีเอาชีวิตรอดจากความรุนแรง ภัยอันตรายและความยากจนที่เพิ่มสูงขึ้นไม่หยุด

วิกฤตการณ์ในเวเนซุเอลา บังคับให้ประชาชนชาวเวเนซุเอลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ต้องหนีเอาชีวิตรอดจากความรุนแรง ความยากจน ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพ เช่นอาหาร และยารักษาโรค มากกว่า 5,000 คนต่อวันโดยเฉลี่ย นับเป็นวิกฤตการณ์ที่รุนแรงและเป็นสถิติที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของทวีปละตินอเมริกา ประเทศโคลอมเบียให้ที่พักพิงผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลากว่า 1.4 ล้านคน UNHCR อยู่ในพื้นที่ มอบความคุ้มครอง ที่พักพิงที่ปลอดภัย สนับสนุนการรักษาพยาบาล อุปกรณ์สุขอนามัย ช่วยชีวิตครอบครัวชาวเวเนซุเอลาที่เดินทางมาถึง แต่ไม่สามารถทำงานที่สำคัญนี้ได้เพียงลำพัง UNHCR ยังต้องการงบประมาณอีกกว่า 1,300 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
 


ตอนที่ 1: สถานการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลา ในประเทศโคลอมเบีย  [รายงานข่าววันที่ 23 กันยายน 2562]

 

ตอนที่ 2: สถานการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลา ในประเทศโคลอมเบีย  [รายงานข่าววันที่ 24 กันยายน 2562]

 

ตอนที่ 3: สถานการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลา ในประเทศโคลอมเบีย  [รายงานข่าววันที่ 25 กันยายน 2562]

 

ตอนที่ 4: สถานการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลา ในประเทศโคลอมเบีย  [รายงานข่าววันที่ 26 กันยายน 2562]

 

ตอนที่ 5: สถานการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลา ในประเทศโคลอมเบีย  [รายงานข่าววันที่ 27 กันยายน 2562]

 

ตอนที่ 6: สถานการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพชาวเวเนซุเอลา ในประเทศโคลอมเบีย  [รายงานข่าววันที่ 28 กันยายน 2562]

 

ร่วมติดตามข่าวการลงพื้นที่ สถานการณ์และการทำงานของ UNHCR ทางรายการข่าว 3 มิติ
 
ร่วมบริจาคช่วยชีวิตครอบครัวชาวเวเนซุเอลา
1. ผ่าน SMS พิมพ์ 99 ส่งมาที่ 4141099 (เพื่อบริจาคครั้งละ 99 บาท)
2. ทางเว็บไซต์ http://unh.cr/5d890f120
 
 
#ข่าว3มิติ
#VenezuelaCrisis #เวเนซุเอลา #โคลอมเบีย
#UNHCRThailand