Skip to main content

ภาษา

 

นส. มิเรย์ จิราร์ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ฯยูเอ็นเอชซีอาร์คนใหม่เข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารบก

นส. มิเรย์ จิราร์ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ฯยูเอ็นเอชซีอาร์ รับมอบของที่ระลึกจากผู้บัญชาการทหารบก และคณะ

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นส. มิเรย์ จิราร์ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติประจำประเทศไทยคนใหม่ มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ และแนะนำตัวต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ซึ่งประกอบด้วย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก พลโท สินธุ์ชัย สมานทรัพย์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว พลตรี สสิน ทองภักดี เจ้ากรมยุทธการทหารบก และพลตรี ปณต แสงเทียน เจ้ากรมข่าวทหารบก ที่กองทัพบก โดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยและการดำเนินภารกิจของ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ในประเทศไทย