Skip to main content

ภาษา

 

ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้รับรางวัล Thailand Literacy Award 2012 จากกระทรวงศึกษาธิการ และยูเนสโก

คุณเคียวโกะ โยเนสุ ผู้แทนยูเอ็นเอชซีอาร์ ขึ้นรับรางวัล Thailand Literacy Award 2012 จากคุณอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก

 

ยูเอ็นเอชซีอาร์ 10 ก.ย. 55 - ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้รับรางวัล Thailand Literacy Award จากกระทรวงศึกษาธิการและยูเนสโกจากโครงการสอนภาษาในค่ายผู้ลี้ภัยในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ. 2555” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

รางวัลThailand Literacy Award นี้มอบให้กับสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการจัดกระบวนการส่งเสริมความรู้ดีเด่น ที่ได้อุทิศตนช่วยให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้สนับสนุนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้ผู้ลี้ภัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในค่ายผู้ลี้ภัย 8 แห่ง ใน จ. กาญจนบุรี ตาก และแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เรียนจบหลักสูตรแล้วกว่า 13,436 คน

คุณอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในงานเปิด Thailand Literacy Award 2012 ©UNHCR/S.Bhukittikul

คุณอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก กล่าวว่า วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือปีนี้ ได้มุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างการรู้หนังสือ และสันติภาพ เราทุกคนต้องมีความใส่ใจร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้โลกใบนี้เป็นที่ที่มีผู้รู้หนังสือเพิ่มมากขึ้น “ดิฉันขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนผนึกความเป็นหุ้นส่วนให้แข็งแรงเพื่อช่วยเร่งจัดการรู้หนังสือที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่โครงการรู้หนังสือต้องรวมคุณค่าต่างๆไว้เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ คุณค่าแห่งสันติภาพ สิทธิมนุษยชน หน้าที่พลเมือง การรู้หนังสือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง และสามารถนำมาซึ่งสันติภาพและการพัฒนา” ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก กล่าวเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในงานเปิดThailand Literacy Award 2012 ©UNHCR/S.Bhukittikul

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเปิดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ. 2555” ว่า “การรู้หนังสือนั้นสำคัญกับทุกคน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยได้รู้ถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสผ่านทางการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่แค่เฉพาะคนไทย แต่รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยด้วย”

โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้ผู้ลี้ภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลี้ภัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยพื้นฐาน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบทบาทหน้าที่สตรี รวมถึงให้ผู้ลี้ภัยสามารถสื่อสารกับคนไทยได้ และมีความรู้ที่สูงขึ้น

คุณครูเจริญชัย พะยิ คุณครูของผู้ลี้ภัย©UNHCR/S.Bhukittikul

คุณครูเจริญชัย พะยิ หัวหน้าครู และครูผู้สอน ค่ายผู้ลี้ภัยแม่ลามาหลวง กล่าวสรุปความสำคัญของโครงการนี้ว่า “ภาษาไทยในค่ายนั้นสำคัญมาก และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ลี้ภัย นอกจากจะใช้เพื่อช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ยังสามารถทำงานหารายได้เล็กๆน้อยๆ และพัฒนาตนเองได้หลายด้านเช่น เป็นล่ามให้กับหน่วยงานช่วยเหลือต่างๆ และบางส่วนที่ได้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 สามารถนำไปประกอบอาชีพกับนายจ้างที่เป็นคนไทยได้เช่นเดียวกัน”

โดย สุชาดา ภูกิตติกุล