Skip to main content

ภาษา

 

Hot News :The Reporter : ตอน ผู้ลี้ภัยซีเรียในเลบานอน

 

Hot News :The Reporter : ตอน ผู้ลี้ภัยซีเรียในเลบานอน

ติดตามการลงพื้นที่เลบานอนกับคุณกิตติ สิงหาปัด ในโครงการ Nobody Left Outside มอบที่พักพิงที่ปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยของ UNHCR

สถานการณ์สงครามในซีเรียกว่า 5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ชาวซีเรียต้องหนีภัยสงครามไปประเทศต่าง ๆ ประเทศแรกที่ช่วยเหลือคือ เลบานอน ในฐานะเพื่อนบ้านที่ชายแดนติดกัน ทำให้วันนี้มีผู้ลี้ภัยซีเรียในเลบานอนมากกว่า 1 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรเลบานอน