Skip to main content

ภาษา

 

แถลงการณ์ร่วมระหว่าง IOM และ UNHCR ต่อการสั่งการของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับผู้ลี้ภัย

 

28 มกราคม 2560

นครเจนีวา - นี่คือช่วงเวลาที่กลุ่มผู้อพยพและผู้ลี้ภัยต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด และโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ของสหรัฐอเมริกาก็เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญมากที่สุดในโลก

นโยบายของสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานในการต้อนรับผู้ลี้ภัยได้ทำให้ทั้งผู้อพยพและผู้ลี้ภัยได้รับความช่วยเหลือ และในขณะเดียวกันผู้ลี้ภัยและผู้อพยพก็ได้ทำประโยชน์ให้ชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่แข็งแกร่งและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ทั่วโลก

การให้ความช่วยเหลือของแต่ละประเทศในการให้ที่ตั้งถิ่นฐานใหม่แก่ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพนั้นสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) รวมทั้ง องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) มีความหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะยังเป็นผู้นำ และสืบสานประเพณีที่ยาวนานในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ต้องหนีจากเหตุการณ์ความขัดแย้ง และการประหัตประหารต่อไป

โดย UNHCRและ IOM ยังยืนยันที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการให้ความปลอดภัย รวมทั้งโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่และโครงการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยร่วมกัน

เราเชื่อมั่นว่าผู้ลี้ภัยมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ความช่วยเหลือ รวมทั้งโอกาสในการตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกจากศาสนา เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์

เราจะยังมีส่วนร่วมในการทำงานกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์เช่นเดียวกันกับหลายสิบปีที่ผ่านมา เพื่อปกป้องคุ้มครอง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านการขอลี้ภัยและการอพยพแก่ผู้ที่เปราะบางและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดต่อไป