Skip to main content

ร่วมบริจาคกับ ก้อง สหรัถ ในวันคล้ายวันเกิด
มอบปัจจัยสี่ช่วยชีวิตเด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยทั่วโลก

สงครามและความรุนแรงทั่วโลกบังคับให้เด็กและครอบครัวกว่า 68.5 ล้านคน ต้องลี้ภัยจากบ้านเกิดของตนเอง เดินทางผ่านเส้นทางที่ยากลำบากและอันตราย มีชีวิตอยู่ในความเสี่ยง ไม่ปลอดภัย ขาดแคลนที่พักพิงที่ปลอดภัย ไม่มีน้ำสะอาดและการรักษาพยาบาลที่เพียงพอ ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเพื่อปกป้องร่างกายจากสภาพอากาศที่รุนแรง น้ำใจจากคุณจึงสำคัญเท่าชีวิต

ในวันคล้ายวันเกิดของคุณก้อง สหรัถ ที่จะมาถึง มอบของขวัญจากคุณด้วยการแบ่งปัน ‘น้ำใจ’ เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่สูญเสียทั่วโลกอย่างต่อเนื่องไปกับคุณก้อง สหรัถ และ UNHCR ในวันสำคัญนี้

โดยเฉลี่ย เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยต้องอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยยาวนานถึง 20 ปี การบริจาคอย่างต่อเนื่องของท่านเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตและสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขายังมีชีวิตและความหวังต่อไปได้ หลังต้องเผชิญความโหดร้ายในสงคราม

เงินบริจาคทั้งหมดนำไปมอบความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่หักค่าใช้จ่ายดังนี้

  • น้ำสะอาด     : เพื่อมอบสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคาม ปกป้องพวกเขาจากอันตรายต่างๆ ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อหาแหล่งน้ำสะอาด
  • เครื่องนุ่งห่ม : เพื่อคุ้มครองเด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยจากทุกสภาพอากาศที่รุนแรงและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  • ที่พังพิงที่ปลอดภัย : เพื่อมอบความคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัย ช่วยให้เด็กๆ และครอบครัวผู้ลี้ภัยไม่ต้องนอนในพื้นที่ที่เปิดโล่ง
    มีพื้นที่ส่วนตัวให้พวกเขารู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านอีกครั้ง
  • การรักษาพยาบาล : ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่บาดเจ็บหรือพิการด้วยผลกระทบจากสงครามและความรุนแรง ในหลายพื้นที่เผชิญการขาดสารอาหาร
    จากการลี้ภัยที่ยากลำบากและยาวนาน การรักษาพยาบาลจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ลี้ภัย

     

บริจาคตอนนี้
 

แชร์ให้เพื่อน