Skip to main content

ความช่วยเหลือเร่งด่วน
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

ในช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายกับชีวิตของเราทุกคนตอนนี้ แต่สงครามและความรุนแรงยังดำเนินต่อไป ผู้ลี้ภัยอีกกว่า 82.4 ล้านคน ต้องเผชิญกับความยากลำบากและตกอยู่ในความเสี่ยงในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เด็กและครอบครัวผู้ลี้ภัยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงสบู่หรือน้ำสะอาด ไม่สามารถมีระยะห่างทางสังคม รวมทั้งที่พักพิงที่ปลอดภัย

นี่คือชีวิตจริงของผู้ลี้ภัยหลายล้านคนต้องเผชิญและกำลังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากคุณ

UNHCR ทำงานในพื้นที่ ส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และปกป้องผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นจากวิกฤตการณ์หลายประเทศทั่วโลก อาทิ บังคลาเทศและซีเรีย ความช่วยเหลือจากคุณ สามารถให้เรา

- มอบการป้องกันด้านสุขอนามัย มอบอุปกรณ์การป้องกันไวรัส น้ำสะอาด สบู่ ในค่ายผู้ลี้ภัยและชุมชนที่ให้ที่พักพิง

- การเข้าถึงข้อมูล: UNHCR ให้ความรู้และการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสแก่ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นและชุมชนที่ให้ที่พักพิง

- ลำเลียงชุดรักษาพยาบาล อุปกรณ์การป้องกันทางอากาศ ตอบสนองในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่

- เพิ่มจำนวนจุดจ่ายน้ำในค่ายผู้ลี้ภัย

- ทีมเจ้าหน้าที่: อบรมและจัดตั้งทีมและสร้างศูนย์การบริการทางการแพทย์ เพื่อมอบการรักษาพยาบาลให้กับผู้ลี้ภัยและชุมชน


เราไม่อาจทำงานนี้ได้สำเร็จ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณตอนนี้
โปรดบริจาคตอนนี้

 

เงินบริจาคของคุณทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลี้ภัยเท่านั้น

* การบริจาคของคุณปลอดภัยสูงสุด และยังไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

แชร์ให้เพื่อน