Skip to main content

ภาษา

Celebrity Supporters

ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียง

 
นับเป็นความโชคดีของหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติที่ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงในการช่วยกระจายการรับรู้เกี่ยวกับการทำงานของ UNHCR และการระดมทุน พวกเขาคือตัวแทนแห่งความหวัง และส่งเสริมการทำงานของ UNHCR