Skip to main content

ภาษา

 

กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์หลักของ UNHCR คือการปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้ง ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีสิทธิในการหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยในประเทศอื่น และสามารถกลับบ้านด้วยความสมัครใจ

กลุ่มคนที่เราช่วยเหลือทั่วโลก

จุดประสงค์ของการทำงานของ UNHCR คือ เพื่อให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัย โดยทำงานเพื่อมั่นใจได้ว่าทุกๆคนมีสิทธิในการขอลี้ภัย และได้รับความปลอดภัยในประเทศอื่น หรือกลับบ้านโดยสมัครใจ โดยในการช่วยผู้ลี้ภัยให้ได้กลับบ้าน หรือตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามนั้น เราคำนึงถึงทางออกที่ยั่งยืนสำหรับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ UNHCR ยังมีจุดมุ่งหมายในการทำงานเพื่อปกป้อง และลดปัญหาการไร้สัญชาติ และเพื่อปกป้องบุคคลไร้สัญชาติอีกด้วย โดยในการสนับสนุนการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนั้นคณะกรรมการบริหาร UNHCR และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ให้อำนาจในการมีส่วนร่วมของกลุ่มอื่นด้วยซึ่งรวมถึงอดีตผู้ลี้ภัยที่ได้เดินทางกลับประเทศต้นทาง และผู้พลัดถิ่นในประเทศของตนเอง

UNHCR พยายามที่ลดสถานการณ์การถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานโดยสนับสนุนให้รัฐและสถาบันอื่นๆ สร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และทางออกที่สันติภาพของข้อพิพาท ในทุกกิจกรรมของหน่วยงานผู้ลี้ภัยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความต้องการของเด็กและพยายามที่จะส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

 

ผู้ลี้ภัย

-  ผู้ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้งคือกลุ่มคนหลักที่เราให้การดูแลในทุกๆแห่งของโลก

ผู้ที่เดินทางกลับประเทศต้นทาง

-  ผู้ที่เดินทางกลับประเทศต้นทางคือผู้ที่เดินทางกลับประเทศของตนเองซึ่งเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุด

บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ

- บุคคลไร้สัญชาติหลายล้านคนถูกจำกัดสิทธิทางกฎหมายขั้นพื้นฐานต่างๆจากการไม่มีสัญชาติ

ผู้พลัดถิ่นในประเทศตนเอง

- ผู้พลัดถิ่นในประเทศตนเองแสวงหาความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศตนเอง และต้องการความช่วยเหลือ

 


 ในประเทศไทย

Children

เด็ก

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ลี้ภัยในค่ายเป็นเด็ก หลายคนลี้ภัยตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ และใช้เวลาวัยเด็กของพวกเขาในค่ายโดยไม่ทราบว่าบ้านของพวกเขาคือที่ไหน บางคนเห็น หรือถูกกระทำรุนแรง และพลัดพรากจากครอบครัว

ยังมีเด็กๆอีกมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกละเมิด ละเลย ถูกใช้ความรุนแรง และแสวงหาผลประโยชน์ การขาดการดูแลและความรักจากผู้ใหญ่ทำให้คุณภาพชีวิต สภาพจิตใจ และสังคมของพวกเขาถูกทำลายลงได้ ท่ามกลางสงคราม และความขัดแย้ง เด็กๆจะตกอยู่ในสภาพสับสน โดดเดี่ยว และเปราะบางที่สุด

โครงการ UNHCR เพื่อช่วยเหลือเด็ก

 •     จดทะเบียนเกิดแก่เด็กเกิดใหม่ทุกคนที่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อป้องกันการไร้สัญชาติ และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก
 •     คุ้มครองเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีพ่อแม่สนับสนุนนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ลี้ภัยตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของเด็กๆ ถึงที่พักอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ

Women

ผู้หญิง

ความขัดแย้งและสงครามได้ทำลายชีวิตของผู้คนนับล้านครอบครัว หญิงผู้ลี้ภัยจำนวนมากในประเทศไทยสูญเสียคนที่พวกเธอรัก และบางคนถูกทำร้ายร่างกาย และจิตใจ มีชีวิตอยู่อย่างเปราะบางกับความบอบช้ำ  

ยังมีผู้ลี้ภัยหญิงอีกมากในประเทศไทยที่ต้องการความช่วยเหลือและคุ้มครองเร่งด่วนเพื่อให้เธอกลับมายืนหยัดได้ด้วยตนเอง และทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว เพราะส่วนใหญ่จะเหลือแต่ผู้หญิงที่กลายเป็นหัวหน้าครอบครัวเพียงลำพัง

ผู้หญิงที่ลี้ภัยจากสงครามและความขัดแย้งต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และในอนาคต ดังนั้นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณผ่านการบริจาครายเดือนมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดเช่นหญิงผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่พวกเขาต้องการ

 •     UNHCR ให้ชุดสุขอนามัยแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเพื่อหยุดความเสี่ยงของโรคและการเจ็บป่วย และเพิ่มความมั่นใจ และการเข้าถึงบริการต่างๆ
 •     UNHCR สนับสนุน "ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง" กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของหญิงผู้ลี้ภัยและให้ความรู้เพื่อปกป้องตนเองจากถูกทำร้ายทางร่างกายและจิตใจ
 •     UNHCR สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรและสร้างความมั่นใจของหญิงผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่เลี้ยงเดียวเพื่อที่เขาจะสามารถดูแลลูกและครอบครัวของตนเองได้

Elderly Refugees

ผู้สูงอายุ

ท่ามกลางสงคราม และความขัดแย้ง ผู้สูงอายุมีความยากลำบากในการลี้ภัย และเปราะบางที่สุด หลายคนจำความโหดร้ายของสงคราม การสูญเสีย บางคนเห็น หรือถูกกระทำรุนแรง และพลัดพรากจากครอบครัว และต้องอยู่กับความรู้สึกนั้น ใช้เวลาอยู่ในค่ายมานานเกินไปโดยไม่ทราบว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไร อนาคตเป็นเช่นไร พลัดพรากจากครอบครัว และไม่มีใครดูแล

โครงการ UNHCR เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ

 •      การตั้งถิ่นฐานใหม่ ผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ UNHCR ได้ช่วยให้ผู้ลี้ภัยได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3 ทำให้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวอีกครั้ง
 •      ฝึกทักษะการทำเกษตรเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เพื่อดูแลตัวเอง

Refugee With Disabilities

ผู้พิการ

ผู้ลี้ภัยที่พิการมีสาเหตุมาจากกับระเบิด การถูกทำร้าย การขาดสารอาหารเมื่อลี้ภัย การลี้ภัยที่ยากลำบาก พวกเขาได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายจิตใจในระยะยาว ความบกพร่องทางสมองหรือประสาทสัมผัส บาดเจ็บเรื้อรัง 

ผู้ลี้ภัยที่พิการต้องการการดูแลที่เฉพาะเจาะจง เพราะไม่สามารถดำรงชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ ไม่มีความปลอดภัย และไม่ได้รับการเข้าถึงการให้บริการต่างๆ มีคุณภาพชีวิตอย่างจำกัด ไม่ได้รับการเข้าถึงการศึกษาอย่างสมควร เสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์และถูกละเมิด โดดเดี่ยว และถูกมองข้าม และขาดความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง

UNHCR ทำงานร่วมกับเอ็นจีโอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ดังนี้

 •      ห้องเรียนพิเศษเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเด็กพิการทางสมอง และร่างกาย และสมอง  
 •      ศูนย์กายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้พิการพัฒนาร่างกาย และสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นทั่วๆ ไป 
 •      ผู้ลี้ภัยที่พิการไดัรับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรมเพื่อเป็นความหวังในชีวิต และใช้ความรู้เพื่อดูแลตนเอง และครอบครัว
 •     โครงการแขนเทียม ขาเทียมเพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นทั่วๆ ไป  
 •     โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพวกเขา เช่นทางเดินและห้องสุขา
 •     โครงการการพึ่งพาตนเอง ฝึกอบรมผู้พิการได้รับทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น การเกษตร การซ่อมอุปกรณ์ และการตัดผม เป็นต้น

 

การคุ้มครองบุคคลในความห่วงใยของ UNHCR ที่ติดเชื้อเอชไอวี

การตรวจรักษาการติดเชื้อเอชไอวีเป็นสิทธิของทุกคนรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้พลัดถิ่น เพื่อเป็นการเคารพและคุ้มครองสิทธินี้ UNHCR ทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อดำเนินการให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ การรักษาพยาบาล การดูแลและการสนับสนุน รวมถึงการได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (Antiretroviral Therapy หรือ ART)

ในประเทศไทย การทำงานของเรามุ่งเน้นการให้ความคุ้มครอง และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

UNHCR ทำงานด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายเพื่อให้ผู้ลี้ภัยเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขแบบองค์รวม และมีคุณภาพ รวมถึงการเข้าถึงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี