Skip to main content

ภาษา

 

สำนักงานของเรา

พื้นที่ที่เราทำงานทั่วโลก

 

เจ้าหน้าที่ UNHCR ทำงานอยู่ใน 134 ประเทศทั่วโลกในพื้นที่ที่อยู่ในตัวเมืองจนถึงพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงยากเพื่อเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงกับกลุ่มคนที่เปราะบาง และต้องการความช่วยเหลือ เรามีสำนักงานในพื้นที่ของประเทศผู้บริจาค และพื้นที่ที่มีผู้ลี้ภัยเพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลโดยยึดหลักตามอนุสัญญาผู้ลี้ภัยปีพ.ศ 2494

 

แอฟริกา

 • แอฟริกากลาง
 • แอฟริกาตะวันออก
 • แอฟริกาใต้
 • แอฟริกาตะวันตก

เอเชียแปซิฟิก

 • เอเชียกลาง
 • เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
 • เอเชียใต้
 • แอฟริกาตะวันตก
 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

อเมริกา

 • อเมริกาเหนือ และแคริบเบียน
 • ละตินอเมริกา

ยุโรป

 • ยุโรปกลาง
 • ยุุโรปตะวันออก
 • ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
 • ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ และใต้

ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ

 • ตะวันออกกลาง
 • แอฟริกาเหนือ
daging mateng.jpg

 

สำนักงานใหญ่ของ UNHCR นั้นตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา แต่เจ้าหน้าที่กว่าร้อยละ 85 นั้นประจำอยู่ในภาคสนาม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย และแอฟริกาซึ่งมีจำนวนผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นมากที่สุด โดยลักษณะพื้นที่โดยมากแล้วจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล และมีสภาพความเป็นอยู่ที่เสี่ยงอันตราย

 

ประเทศไทย

UNHCR เริ่มดำเนินการในประเทศไทยโดยคำเชิญของรัฐบาลไทยในปีพ.ศ. 2518 สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ผู้ลี้ภัยนับแสนคนจากประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม   อพยพเข้ามาในประเทศไทย ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในภูมิภาคอินโดจีน ช่วงเวลานั้น มีผู้ลี้ภัยกว่า1.3 ล้านคนอยู่ในความดูแลของรัฐบาลไทยเป็นเวลาหลายปี

 

ประเทศไทย

- กรุงเทพ

- จ.ตาก

- จ.แม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

ดูแผนที่ค่ายผู้ลี้ภัยและสำนักงานในประเทศไทย

 

ปัจจุบัน ผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่ง ใน 4 จังหวัด มีจำนวน 95,681 คน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2562)โดยส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ชาวกะเหรี่ยง และกะเหรี่ยงแดงจากประเทศพม่า รัฐบาลไทยดูแลบริหารที่พักพิงทั้งหมด โดยความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล เอ็นจีโอ และ UNHCR โดย UNHCR มีบทบาทหลักในการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยเพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาระหว่างที่อาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว