Skip to main content

ภาษา

 

ผู้พิการ

ผู้ลี้ภัยที่พิการมีสาเหตุมาจากกับระเบิด การถูกทำร้าย การขาดสารอาหารเมื่อลี้ภัย การลี้ภัยที่ยากลำบาก พวกเขาได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายจิตใจในระยะยาว ความบกพร่องทางสมองหรือประสาทสัมผัส บาดเจ็บเรื้อรัง 
 
ผู้ลี้ภัยที่พิการต้องการการดูแลที่เฉพาะเจาะจง เพราะไม่สามารถดำรงชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ ไม่มีความปลอดภัย และไม่ได้รับการเข้าถึงการให้บริการต่างๆ มีคุณภาพชีวิตอย่างจำกัด ไม่ได้รับการเข้าถึงการศึกษาอย่างสมควร เสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์และถูกละเมิด โดดเดี่ยว และถูกมองข้าม และขาดความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง
 
ยูเอ็นเอชซีอาร์ทำงานร่วมกับเอ็นจีโอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ดังนี้
 
  • ห้องเรียนพิเศษเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเด็กพิการทางสมอง และร่างกาย และสมอง  
  • ศูนย์กายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้พิการพัฒนาร่างกาย และสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นทั่วๆ ไป 
  • ผู้ลี้ภัยที่พิการไดัรับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรมเพื่อเป็นความหวังในชีวิต และใช้ความรู้เพื่อดูแลตนเอง และครอบครัว
  • โครงการแขนเทียม ขาเทียมเพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นทั่วๆ ไป  
  • โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพวกเขา เช่นทางเดินและห้องสุขา
  • ครงการการพึ่งพาตนเอง ฝึกอบรมผู้พิการได้รับทักษะในการประกอบอาชีพ เช่น การเกษตร การซ่อมอุปกรณ์ และการตัดผม เป็นต้น
 และคุณสามารถช่วยพวกเขาได้ด้วยการบริจาครายเดือนเพื่อให้ทางออกที่ยั่งยืนแก่ผู้พิการ โปรดบริจาคด่วน