Skip to main content

ภาษา

อาสาสมัคร

โครงการอาสาสมัคร

โครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติ (UNV) เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาผ่านอาสาสมัครทั่วโลก UNV ทำงานอยู่ใน 140 ประเทศทั่วโลกในโครงการพัฒนาต่างๆขององค์การสหประชาชาติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UNV กรุณาเยี่ยมชมได้ที่นี่