Skip to main content

ภาษา

 

ร่วมทำธุรกิจกับเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

"การติดต่อทั้งหมดควรระบุเอกสารอ้างอิงในหัวเรื่องที่ติดต่อ ข้อเสนอที่ไม่ได้ส่งตามคำแนะนำหรือได้รับหลังจากที่หมดเขตการยื่นเสนอ RFP (Request For Proposal) จะไม่ได้รับการพิจารณา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อไม่สามารถเข้าถึงหรือรับรับรู้เกี่ยวกับข้อเสนอก่อนที่จะปิดรับ หลังจากปิดรับข้อเสนอแล้วเลขานุการจะเปิดอ่านข้อเสนอและลงชื่อรับต่อหน้าพยานก่อนที่จะส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้เสนอราคาจะไม่สามารถแก้ไขเงื่อนไขใด ๆ ในข้อเสนอของตนได้หลังจากการปิดหนังสือเชิญประมูล ข้อเสนอสามารถถอนได้ก่อนวันปิดรับการประมูล UNHCR สงวนสิทธิ์ที่จะยอมรับข้อเสนอทั้งหมดหรือบางส่วนและยอมรับการเสนอราคามากกว่าหนึ่งที่ UNHCR จะไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอใด ๆ ต่อบุคคลใดจนกว่าการยอมรับข้อเสนอนั้นๆจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้เข้าร่วมประมูลที่ได้รับเลือกและไม่ได้รับเลือกหลังจากที่ได้มีการตัดสินใจเสร็จสิ้นแล้ว"

REQUEST FOR PROPOSAL

แนวทางการทำธุรกิจกับเรา

แนวทางสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ UNHCR (แก้ไขล่าสุดปีพ.ศ. 2558)