Skip to main content

ภาษา

มีส่วนร่วมกับเรา

การระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร โครงการและการทำงานของ UNHCR แก่บุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัวเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจากสงครามโดยพนักงานของ UNHCR

 

หน่วยงานที่ทำงานกับเรา

UNHCR ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ภาครัฐบาล เอกชน เอ็นจีโอ และหน่วยงานอื่นของสหประชาชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่อาศัยในค่ายในประเทศไทย

รายละเอียดของหน่วยงานที่เราทำงานด้วยมีรายละเอียด ดังนี้

 

โครงการอาสาสมัคร

โครงการอาสาสมัครขององค์การสหประชาชาติ (UNV) เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาผ่านอาสาสมัครทั่วโลก UNV ทำงานอยู่ใน 140 ประเทศทั่วโลกในโครงการพัฒนาต่างๆขององค์การสหประชาชาติ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UNV กรุณาเยี่ยมชม โครงการอาสาสมัคร

 

ร่วมงานกับเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง และการสมัครงานได้ ที่นี่