Skip to main content

ภาษา

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ (Fundraiser) กรุงเทพมหานคร

หมดเขตวันที่ : 31 ธันวาคม 2018

เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ (Fundraiser) กรุงเทพมหานคร

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและสนับสนุนการทำงานของ UNHCR ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์องค์กร แก่บุคคลทั่วไป ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน งานแสดงสินค้า และบริเวณย่านธุรกิจ เป็นต้น
 • สนับสนุนกิจกรรมของ UNHCR  ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการระดมทุนหรือการขายจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก และชอบพูดคุยกับคนทั่วไป
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
 • มีความยืดหยุ่น และยินดีที่จะทำงานในหลากหลายสถานที่และมีความพร้อมที่จะทำงานในวันเสาร์อาทิตย์เป็นครั้งคราว
 • มีความกระตือรือร้นและชอบงานที่ท้าทายความสามารถตนเอง
 • มีความต้องการการเติบโตและเป็นผู้นำทีมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี , อนุปริญญา , ปวช. หรือ ปวส. ( ไม่จำกัดสาขา )
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ/สิ่งที่จะได้รับ

 • เงินเดือน 15,000-50,000 บาท ( รวมค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลงาน )
 • โอกาสในการสร้างทีมและเป็นผู้นำในระยะเวลาที่รวดเร็ว
 • มีโอกาสเดินทางทำงานในหลากหลายสถานที่ในประเทศไทย
 • มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ระดับนานาชาติ มีการอบรมแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
 • ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง กิจกรรมสร้างทีมทุกเดือน และสวัสดิการอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

 • UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) หรือ ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN)  ก่อตั้งในปี พ.ศ.2493 โดยมีภารกิจหลักในการดูแลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก
   
 • UNHCR ทำงานใน 128 ประเทศทั่วโลกเพื่อให้ความคุ้มครองตลอดจนหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับบุคคลที่อยู่ในความห่วงใยของ UNHCR  ด้วยสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่เข้าขั้นวิกฤติ 68.5  ล้านคนทั่วโลกถูกบังคับให้ลี้ภัยเนื่องจากสงคราม และการประหัตประหาร ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 UNHCR ต้องการงบประมาณอย่างมากเพื่อทำงานด้านมนุษยธรรม จึงจำเป็นที่จะดำเนินการระดมทุนผ่านรัฐบาล ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งการระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือ “ Face to Face Fundraising ” ที่มีการดำเนินงานในประเทศไทยมาแล้วกว่า 10 ปีและเป็นช่องทางที่สำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของ UNHCR ได้มีโอกาสสื่อสารเรื่องผู้ลี้ภัยแก่บุคคลภายนอกได้มากที่สุด
   
 • และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่สูญเสียทุกอย่าง  ให้มีชีวิตใหม่ เราขอเชิญท่านร่วมงานกับเราในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์”

 

กรอกข้อมูลและส่งใบสมัคร คลิก

Contact : thabafrs@unhcr.org