Skip to main content

ภาษา

การบริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

การบริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

เนื่องจากในตอนนี้ทางองค์การได้เพิ่มช่องทางในการรับบริจาค และประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให้สะดวกต่อท่านผู้บริจาคที่อาจไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่ของเราได้ทำการบริจาคผ่านทางโทรศัพท์ด้วย พนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นตัวแทนของยูเอ็นเอชซีอาร์ โดยตรง การบริจาคผ่านพวกเขาจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และตอบคำถามได้โดยทันที และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการลงทะเบียนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

ชื่อพนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์

วรรณิศา วิลานนท์ 

ณัชชา กาญจนบำรุง 

มณสิชา ธรรมจักร  

โชติกา ศรีบุญ 

ณฐมน คล้ายทอง 

พิมพ์วลัญช์ เอี่ยมอุดม