Skip to main content

ภาษา

การบริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

การบริจาคผ่านพนักงานทางโทรศัพท์

เนื่องจากในตอนนี้ทางองค์การได้เพิ่มช่องทางในการรับบริจาค และประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให้สะดวกต่อท่านผู้บริจาคที่อาจไม่ได้เจอเจ้าหน้าที่ของเราได้ทำการบริจาคผ่านทางโทรศัพท์ด้วย พนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์เป็นตัวแทนของยูเอ็นเอชซีอาร์ โดยตรง การบริจาคผ่านพวกเขาจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน และตอบคำถามได้โดยทันที และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการลงทะเบียนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

ชื่อพนักงานระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูเอ็นเอชซีอาร์

วรรณิศา วิลานนท์ (เนียร์)

ณัชชา กาญจนบำรุง (อุ๊)

มณสิชา ธรรมจักร  (บีบี)

โชติกา ศรีบุญ (การ์ตูน)

ธัญวัลย์  สังโฆ (น้อง)

ณฐมน คล้ายทอง (ตูน)