Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง คือ การที่พนักงานระดมทุนของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัท แอปโค จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัท แอปโค จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านพนักงานระดมทุนมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 665 2523

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อพนักงานระดมทุน

นาย ปิยะวัชร แซ่โง้ว

น.ส. จันทัปปภา กองแก้ว

นาย สุกฤต ง่วนสำเริง

น.ส. วรรณรัชต์ สมบูรณ์

น.ส. วิศิษฏา สุริย์ระวิมาศ

น.ส. อรวรรณ  จันทร์เพชร

น.ส. ซิมญ่า  ไพรพฤกษ์

นาย กิตติพร ทองโอ

นาย ชัยชนะ ตะบุตร

น.ส.กนกวรรณ ตรงใจ

น.ส.มนทชา จันโอทาน

น.ส.ณัฐวรา ชูโชติ
 
น.ส.ฐิติรัตน์  สุธารสขจรชัย 
 
น.ส.พิชญ์ภัทรกานต์ จันปุ่ม
 
นาย กิตติศักดิ์   วัจฉลพงษ์    
ธนชัย ทรัพย์มี
ศุภโชค ทรัพย์รวีวัฒนา
บงกชพร ธีรชาติอนันต์
นาย อภิวัฒน์ มาสา
นาย ณคลัล เฉลิมศรี
นาย พีรณัฐ หลำดี
นางสาว สุกฤตา อิทธิวัตร
นางสาว มนลภัส รัตนพันธ์
นางสาว ปาลิตา เกศนาคินทร์
นางสาว ประภาศิริ อุณหโชติ
นาย พรหมพล ศรีมานพ
นางสาว สุวิสาข์ วัฒนสิน
นางสาว สุภาภรณ์ ภู่พงษ์
นางสาว เกวลิน  แก้วมีศรี
นาย ณัฐยศ เด่นชูวงศ์
นาย สิวะ วิโย
นางสาว กัญญา จิรชัยศักดิ์เดชา
นางสาว ศศิธร สิงห์เถื่อน
นาย  วัชรเรส นพพยูรกุลวงศ์
นาย ชวิน โอภาศเจริญสุข
นางสาว อภิญญา เลิศวิชญกมล
นางสาว ศณัฐชยา น้อยหุ่น
นาย วีรยุทธ ลิ่มสืบเชื้อ
นางสาว พลอยปภัส ลาภทิพมนต์
นางสาว สุฑารัตน์ เรืองสง่า
นาย ศุภณัฐ มหาพัณณาภรณ์
นาย เจษฎา ตะต้องใจ
นางสาว อมรรัตน์ รัตนไตรมาศ
นาย วรพล ธัญลวะณิชย์
นางสาว หฤทัย กาญจนบริรักษ์
นาย ดิษณ์กร ทุมวงศ์
นางสาว พรรณรุจี คงสอน
นางสาว พัชรี พินิจพัฒนะพรชัย
นาวสาว วราภรณ์ วงษ์เสนา
นางสาว ชวินดา แซ่เท้ง
นาย  เฉลิมพงษ์ ดำรงค์ศิลป์
นาย กิตติพงษ์  เจียระวงศ์   
นางสาว จิตติมา   สุวรรรรัตน์   
นาย เลิศ   เลิศตรงจิตร   
นางสาว สุวิตตา ทีดีธนกิจ