Skip to main content

ภาษา

 

บริจาคเพื่อสร้างชีวิตใหม่กับยูเอ็นเอชซีอาร์

เหตุใดจึงควรบริจาคให้ยูเอ็นเอชซีอาร์

ยูเอ็นเอชซีอาร์ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2493 โดย มีบทบาทในการให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ผู้ลี้ภัย และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลประเทศต่างๆในการหาหนทางแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนให้แก่ผู้ลี้ภัย กว่า 60 ปีแล้วที่ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ช่วยเหลือและสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ลี้ภัยกว่าหลายสิบล้านคนทั่วโลก

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงปัจจุบันยูเอ็นเอชซีอาร์ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึงสองครั้ง จนกระทั่งวันนี้ เจ้าหน้าที่ยูเอ็นเอชซีอาร์ มากกว่า 7,190 คนใน 120 ประเทศทั่วโลก ยังคงดำเนินการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกว่า 43.4 ล้านคน

รัฐบาลไทยได้เชิญยูเอ็นเอชซีอาร์เข้าร่วมดำเนินงานในประเทศในปี พ.ศ. 2518 เมื่อผู้ลี้ภัยจำนวนหลายแสนคนจากกัมพูชา ลาว และเวียดนามหลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทย ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ผู้ลี้ภัยในภูมิภาคอินโดจีน ผู้ลี้ภัยจำนวนมากกว่า 1.3 ล้านคนได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยเป็นระยะเวลาหลายปีและ ด้วยความร่วมมือจากรัฐบาลไทยและกัมพูชา ยูเอ็นเอชซีอาร์จึงประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้ได้กลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี

ปัจจุบัน ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าที่ลงทะเบียนในประเทศไทยมีจำนวนเกือบ 95,000คนและผู้ที่ลงทะเบียนขอลี้ภัยอีก 10,000คน ทั้งหมดอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนไทย-พม่า จำนวน 9 แห่งในประเทศไทย พวกเขาถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านเรือนของตนเนื่องจากปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งภายในประเทศ ผู้ลี้ภัยมีทางเลือกน้อยมากและส่วนใหญ่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง และต้องอาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยกว่ายี่สิบปี

การบริจาคของท่านจะช่วยยูเอ็นเอชซีอาร์ให้

  • ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ และผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด
  • พัฒนาทักษะเพื่อให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้
  • มอบทางออกที่ถาวรเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม

งบประมาณเกือบทั้งหมดของยูเอ็นเอชซีอาร์ต้องพึ่งพาการระดมทุนจากรัฐบาลและบุคคลทั่วไป การบริจาคอย่างต่อเนื่อง และระยะยาวจะทำให้ยูเอ็นเอชซีอาร์ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน การบริจาคออนไลน์ และผ่านพนักงานระดมทุนเป็นวิธีการบริจาคที่ยูเอ็นเอชซีอาร์ระดมทุนในประเทศไทย  วิธีนี้ทำให้ยูเอ็นเอชซีอาร์ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการระดมทุนได้ต่ำที่สุด และช่วยให้งบประมาณที่ได้รับนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้มากที่สุด โดยงบประมาณที่ได้จากการระดมทุนในประเทศไทย จะนำไปให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเท่านั้น

การระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง คืออะไร

วิธีการระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง หมายถึงการที่พนักงานระดมทุนให้ข้อมูลเกี่ยวกับยูเอ็นเอชซีอาร์ และผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว การบริจาคจะเกิดขึ้นเป็นรายเดือน และมีความเนื่องผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดพนักงานที่เป็นตัวแทนของยูเอ็นเอชซีอาร์ ทั้งหมดมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี

ยูเอ็นเอชซีอาร์มอบหมายให้บริษัท แอพพโก้ ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551  บริษัท แอพพโก้ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบร้า กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก

ขณะนี้ยูเอ็นเอชซีอาร์ มีผู้บริจาคช่วยเหลือยูเอ็นเอชซีอาร์ และผู้ลี้ภัยอย่างต่อเนื่องอยู่จำนวน 22,000คน และ คาดว่าสิ้นปี พ.ศ. 2555 จะมียอดผู้บริจาคเพิ่มเป็นประมาณ 30,000 คน

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 665 2523

ตารางบูธระดมทุนของยูเอ็นเอชซีอาร์ http://www.unhcr.or.th/th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/th/donate

พนักงานที่เป็นตัวแทนของยูเอ็นเอชซีอาร์

นาย อรรฆพล วานิช
นาย สหพล วิเศษศรี
นางสาว บาจรีย์ หาเรือนศรี
นาย ชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล
นาย เอกก์ธัชช์ ดุสิตนิตย์สกุล
นาย ตฤณณภพ แก้วตา
นาย ปริภัทร ชินศิริพันธุ์
นางสาวรมิตา นพคุณทอง
นายศิวา คงคาเบญจพรรณ
นางสาว รัตติยา ธัญธาดาวาณิช
นางสาว รมิดา บรรลุพันธุนาถ
นาย สมศักดิ์ ทองมี
นาย สุทธิรักษ์ สุริโย
นางสาว กนกวรรณ ศิลานิล
นางสาว กรีรัน ยาโด
นางสาว วรรณวิสา รัตนะ
นาย ณัฐดนัย วรรธนเศรณี