Skip to main content

ภาษา

 

ระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง

การระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง คืออะไร

การระดมทุนผ่านพนักงานโดยตรง คือ การที่พนักงานระดมทุนของ UNHCR ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและผู้ลี้ภัยต่อบุคคลทั่วไปแบบตัวต่อตัว พนักงานที่เป็นตัวแทนของ UNHCR ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ลี้ภัยเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากำลังเผชิญ

นอกจากนี้ UNHCR ได้มอบหมายให้บริษัท แอปโค จำกัด ดำเนินการระดมทุนสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551 บริษัท แอปโค จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท โคบรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานกว่า 20 ประเทศและมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนามากกว่า 100 องค์กรทั่วโลก จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการบริจาคผ่านพนักงานระดมทุนมีความปลอดภัยสูงสุด

เนื่องจากความปลอดภัยในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคือสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อตอบสนองมาตรการนี้ การบริจาคจึงเกิดขึ้นเป็นรายเดือนผ่านการตัดยอดจากบัตรเครดิตที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เงินที่เราได้รับจากการระดมทุนทั้งหมดนี้ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในค่ายในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการระดมทุนหรือการดำเนินงานใดๆทั้งสิ้น ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการทำงานของ UNHCR ผ่านทางรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานและการช่วยเหลือที่ผู้บริจาคจะได้รับทางจดหมายหรืออีเมลอย่างสม่ำเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมอบชีวิต และความหวังแก่ผู้ลี้ภัยที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างกับ UNHCR ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง

ศูนย์ผู้บริจาคสัมพันธ์ โทร. 02 665 2523

ตารางบูธระดมทุนของ UNHCR http://www.unhcr.or.th/support/schedule

การบริจาคออนไลน์ https://www.unhcr.or.th/donate

 

รายชื่อพนักงานระดมทุน

นาย ปิยะวัชร แซ่โง้ว

นาย ชวัล เอี่ยมสกุลรัตน์

นาย ธง จันทร์ฉาย

น.ส.ศุภมาศ วัฒนศีล

น.ส.อานันต์ ญาทุโต

น.ส.สุภัทรา เรืองรอง

นาย ชัยกฤต ปารมีวงศ์สกุล

นาย ตฤณณภพ แก้วตา

นางสาว รมิตา นพคุณทอง

นางสาว สิรีธร ไชยมหาพฤกษ์

นาย เสกสรร ริปุฤทธิชัย

นาย ธนรุจ กิจจาธิป

นางสาว พัทธ์ธีรา พงษ์อิ่ม

นาย รมย์รวินทร์ ฉัตรธงชัยกุล

นางสาว ขนิษฐา เพ็ชรพัฒนพงศ์

นางสาว วลัยมาศ ฉิมม่วง

นางสาว วรธัต สุริยาอาภรณ์

นาย ธนภูมิ พลเมืองดี

นางสาว อัจฉรา ทองปัญญา

นาย อัครชัย  ถาวงษ์กลาง

นางสาว ณัฐฐสินี พุ่มประเสริฐ

นางสาว ปิยนุช ยศมูล

นาย วีระชัย จันทร์มนัส

นางสาว รวิชญา บุญสิน

นางสาว สุภาวรรณ ศรีวะอุไร

นางสาว รพีพรรณ พันธ์เลิศ

นางสาว จิณัชญา ถาวรศิริ

นางสาว พรชนก เชียงราบ