Skip to main content

ภาษา

 

จากฮังการี สู่คีร์กีซสถาน 60 ปีของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

ในวันที่ 14 ธ.ค. 53 ยูเอ็นเอชซีอาร์ครบรอบ 60 ปี ถือเป็นการเดินทางที่ยาวนานสำหรับหน่วยงานที่คาดว่าจะดำเนินการเพียงไม่กี่ปีในช่วงที่ก่อตั้ง ยูเอ็นเอชซีอาร์ เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นในยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 14 ธ.ค. 2493 โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยคาดว่าองค์การจะดำเนินงานภายในเวลา 3 ปี หนึ่งปีหลังจากหน่วยงานก่อตั้งขึ้น ในวันที่ 28 ก.ค. อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นรากฐานทางกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และเป็นแนวทางในการทำงานของยูเอ็นเอชซีอาร์ได้รับการลงนาม

ในปีพ.ศ. 2499 ยูเอ็นเอชซีอาร์ต้องเผชิญกับสถานการณ์เร่งด่วนเป็นครั้งแรก ผู้ลี้ภัยหลั่งไหลเมื่อกองทัพของโซเวียตปะทะในการปฎิวัติฮังการี ยูเอ็นเอชซีอาร์จึงเป็นหน่วยงานที่มีความจำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้ ในช่วง 1960 การได้รับเอกราชของแอฟริกา ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ผู้ลี้ภัยหลายครั้ง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากยูเอ็นเอชซีอาร์

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ช่วยแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ผู้ลี้ภัยทั้งในทวีปเอเชีย และอเมริกาใต้ ช่วงปลายศตวรรษ ยังคงมีสถานการณ์ผู้ลี้ภัย และบางครั้งปัญหาเดิมวนกลับมา เช่นคลื่นของผู้ลี้ภัยเกิดขึ้นในยุโรปจากสงครามในทวีปบัลข่าน

เมื่อเริ่มศตวรรษที่ 21 ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในแอฟริกา อาทิ จากประเทศคองโก และโซมาเลีย รวมทั้งทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 30 ปี ในขณะเดียวกัน ยูเอ็นเอชซีอาร์ได้รับคำเชิญให้นำความเชี่ยวชาญขององค์กรไปช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นภายในประเทศที่เกิดจากความขัดแย้งอีกด้วย

สิ่งที่คนทั่วไปอาจไม่ทราบ คือยูเอ็นเอชซีอาร์ได้ขยายบทบาทในการช่วยเหลือบุคคลไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักถูกมองผ่านที่มีจำนวนหลายล้านคนซึ่งถูกปฎิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานเนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับสถานภาพการเป็นประชาชนของประเทศ ในบางแห่งของโลก เช่นในแอฟริกา หรืออเมริกาใต้ อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยได้รับการยอมรับ และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านข้อตกลงระดับภูมิภาค และช่องทางด้านกฎหมาย ในอนาคต ยูเอ็นเอชซีอาร์จะฉลองวาระที่อนุสัญญาว่าด้วยการลดปัญหาบุคคลไร้รัฐปีพ.ศ. 2504 ครบรอบ 50 ปีอีกด้วย

ในปีพ.ศ. 2497 ยูเอ็นเอชซีอาร์ซึ่งเป็นองค์กรที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ จากผลงานที่โดดเด่นในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในทวีปยุโรป ภารกิจของหน่วยงานจึงได้รับการต่ออายุจนกระทั่งปลายทศวรรษ หลังจากนั้นอีกค่อนศตวรรษ ยูเอ็นเอชซีอาร์ ได้รับรางวัลโนเบลอีกครั้งในปีพ.ศ. 2524 จากการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลก

จากจำนวนเจ้าหน้าที่เพียง 34 คนเมื่อเริ่มก่อตั้ง ปัจจุบัน ยูเอ็นเอชซีอาร์มีเจ้าหน้าที่กว่า 7,200 คนทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ระดับสากล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 705 คนที่ทำงานในสำนักงานใหญ่ที่เมืองเจนีวา

ยูเอ็นเอชซีอาร์ดำเนินงานใน 126 ประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 100 คนในสำนักงานประจำภูมิภาค สาขาต่างๆ รวมทั้งสำนักงานย่อยอีก 150 แห่ง

งบประมาณขององค์กรที่นำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นจากในปีแรกที่ 300,000 เหรียญสหรัฐ เป็นกว่า 3 พันล้านเหรีญสหรัฐ ปัจจุบัน ยูเอ็นเอชซีอาร์ดูแลผู้คนกว่า 43 ล้านคน อาทิ ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 27.1 ล้านคน ผู้ลี้ภัย 15.2 ล้านคน บุคคลไร้รัฐ 6.6 ล้านคน และผู้ขอลี้ภัยกว่า 983,000 คน ในขณะที่ยูเอ็นเอชซีอาร์จะก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 ความต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยังคงไม่จางหายไป