Skip to main content

ภาษา

 

Description for iBelong page

แคมเปญ #IBELONG โครงการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลก

มีการประมาณการณ์ว่า มีคนอย่างน้อย 10 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ พวกเขาไม่ได้รับการพิจารณาโดยกฎหมายของรัฐใดๆ ว่าเป็นคนชาติของรัฐนั้นๆ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างที่พลเมืองของประเทศได้รับ บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียน รับการรักษาจากโรงพยาบาล ทำการเปิดบัญชีธนาคาร ซื้อบ้าน แต่งงานหรือแม้กระทั่งการเดินทางอย่างอิสระ

สาเหตุหลักของการเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติคือการถูกกีดกันหรือแบ่งแยก จากความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนาและภาษา หรือในบางประเทศผู้หญิงไม่สามารถสืบทอดสัญชาติให้กับลูกของตนเองได้ การละเลยต่อสิทธิเหล่านี้ของพวกเขาไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังกระทบสังคมโดยรวมด้วย เราเชื่อมั่นว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติความไม่เท่าเทียมนี้ และสามารถทำได้หากเราช่วยกัน

UNHCR ได้ทำการเปิดตัวโครงการรณรงค์ #IBELONG ทำงานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรพันธมิตรเพื่อขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2024 และการลงชื่อของคุณในวันนี้จะช่วยผลักดันความเคลื่อนไหว สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยและทั่วโลก

บริจาค