Skip to main content

ภาษา

ได้จัดตั้งศูนย์รักษาโรคท้องร่วงเพิ่มขึ้นสามแห่งภายในค่าย และจัดตั้งทีมรักษาภาวะขาดน้ำขึ้น