Skip to main content

ภาษา

เนื่องจากจำนวนผู้ลี้ภัยที่เพิ่มสูงขึ้น นายฟิลลิปโป กรันดี ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR ประกาศเตือนวิกฤติทางมนุษยธรรม © UNHCR/Roger Arnold