Skip to main content

ภาษา

นักกีฬา 5 คนมุ่งหน้าจากประเทศเคนย่าไปยังการแข่งขันสหพันธ์กรีฑานานาชาติหรือ IAAP championship ณ กรุงลอนดอน เป็นผู้ลี้ภัยกลุ่มแรกที่เข้าร่วมการแข่งขัน