Skip to main content

ภาษา

 

สมัครงาน

อาสาสมัครอัพเดทเวบไซต์

ยูเอ็นเอชซีอาร์เปิดรับอาสาสมัครเพื่ออัพเดทเว็บไซต์ ผู้สมัครมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Content Management System โดยสามารถทำงานที่บ้านได้ อาสาสมัครต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

ตำแหน่งนี้เปิดรับสมัครสำหรับคนไทยเนื่องจากเวบไซต์มีเนื้อหาทั้งไทย และอังกฤษ เราจะจัดการอบรมให้ท่านก่อนเริ่มทำงาน

สนใจส่งประวัติการทำงานได้ที่ อีเมล์ thabaf2f@unhcr.org