Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR ชื่นชมกระบวนการแก้ปัญหานักเรียนไร้สัญชาติในประเทศไทย

Paula Bronstein/Getty Images

 

กรุงเทพฯ-นับเป็นอีกก้าวของความคืบหน้าของรัฐบาลไทยในการลดจำนวนของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หลังจากรัฐบาลไทยได้ประกาศว่าให้มีการตรวจสอบและระบุจำนวนของนักเรียนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติของพวกเขาในการเป็นพลเมืองไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศว่า กรมการปกครองได้สั่งการให้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเร่งตรวจสอบสถานะและให้สัญชาติไทยแก่กลุ่มนักเรียนไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยมีนักเรียนที่เข้าข่ายได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวกว่า 65,000 คน หรือร้อยละ 15  ของจำนวนบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ขึ้นทะเบียนแล้วรวมทั้งสิ้น 443,862 คน (จำนวน ณ ช่วงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558) โดยจังหวัดที่มีนักเรียนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ น้อยกว่า 1,000 คน จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน สำหรับจังหวัดที่มีนักเรียนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ จำนวนมาก เช่น ตราด ราชบุรี แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี เชียงราย และเชียงใหม่ จะต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการทุกเดือน    

“การพิจารณาสถานะของนักเรียนที่ไร้สัญชาตินั้นจะช่วยให้พวกเขาเข้าถึงการมีสัญชาติ และการได้รับสถานะทางกฎหมายจะช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตเช่นเด็กไทยคนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่ และจะช่วยพัฒนาชุมชนจากปัญหาความยากจน และเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมไทยต่อไป” นางสาว รูเวนดีนี่ เมนิคดิเวล่า ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าว หลังจากที่รัฐบาลไทยได้ประกาศสถิติล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ 2558 ที่ระบุว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมามีคน ไร้สัญชาติรวมทั้งสิ้น 18,773 คนที่ได้รับสถานะทางสัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากรัฐบาลไทย

“โอกาสที่นักเรียนไร้รัฐไร้สัญชาตินับหมื่นคนจะได้รับสถานะทางกฎหมาย นับเป็นพัฒนาการสำคัญในความพยายามขจัดปัญหาบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติของไทย ทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่แน่ชัดในเรื่องดังกล่าวนับเป็นแบบอย่างที่ดีต่อภูมิภาคและย้ำให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของไทยในเรื่องดังกล่าว"  นางสาว รูเวนดีนี่ กล่าว

UNHCR ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งโดยส่วนใหญ่คือ หน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA)ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อดำเนินงานด้านมนุษยธรรมและงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน เพื่อเปิดศูนย์บริการในโรงเรียนต่างๆที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง และแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ช่วยให้นักเรียน ไร้สัญชาติและครอบครัวสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสัญชาติ และได้รับสิทธิในการจดทะเบียนแรกเกิด การขอสัญชาติ ทะเบียนบ้าน และเอกสารแสดงสถานะทางพลเมือง โดยโครงการได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาลเข้าร่วมในระดับตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน และภาคประชาคมท้องถิ่น ที่ได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาคน ไร้สัญชาติร่วมกัน

UNHCR คือองค์การหลักที่ได้รับมอบหมายในการลดจำนวนคนไร้สัญชาติซึ่งมีจำนวนประมาณ 10 ล้านคนทั่วโลก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2557 UNHCR ได้เริ่มต้นโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาคน ไร้สัญชาติทั่วโลกให้ได้ภายในปี พ.ศ 2567 โดยการเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของคน ไร้สัญชาติและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลเพื่อลดจำนวนคน ไร้สัญชาติ