Skip to main content

ภาษา

 

นักเรียนไทยริเริ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทย

พานิตมองไปยังค่ายผู้ลี้ภัยในจังหวัดราชบุรี

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 18 ธันวาคม (UNHCR) “ถ้าหากว่าผู้คนได้ทราบว่าชีวิตของผู้ลี้ภัยนั้นได้ผ่านอะไรมาบ้าง ผมเชื่อว่าจะมีคนอีกมากที่อยากจะช่วยเหลือ” นายพานิต โพธิสมพรกล่าว พานิตเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีสุดท้ายจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ที่ได้ริเริ่มสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของผู้ลี้ภัยที่อาศัยในค่ายผู้ลี้ภัยตามชายแดนไทย-พม่า

โครงการของนายพานิตใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ผู้ลี้ภัย”ซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยด้วยการสร้างช่องทางรายได้โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ทำโดยผู้ลี้ภัยไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร และงานฝีมือต่างๆไปจำหน่ายนอกค่ายผู้ลี้ภัย โดยส่วนหนึ่งของกำไรที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกส่งมอบให้กับ UNHCR เพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อให้ความคุ้มครอง และมอบการเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานต่างๆให้แก่ผู้ลี้ภัยกว่า 106,000 คนในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยตามชายแดน ไทย-พม่าทั้งหมด 9 แห่ง

นายพานิตได้รับแรงบันดาลใจที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหลังจากได้รับรู้ถึงสถานการณ์ และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยจากการทัศนศึกษาของโรงเรียนในปีพ.ศ 2551 โดยได้รับรู้ถึงความยากลำบากต่างๆที่ผู้ลี้ภัยต้องเผชิญในการดำรงชีวิต “การที่ได้เข้าไปเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัย และได้รับรู้ว่าพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างในการลี้ภัยจากความอันตรายต่างๆจากประเทศบ้านเกิด ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยฟื้นฟูชีวิตของพวกเขา” นายพานิต และนักเรียนคนอื่นๆจึงได้ร่วมจัดตั้งโครงการ “เมล็ดพันธุ์แห่งอิสรภาพ” และ “เส้นใยจากอิสรภาพ” ขึ้นเพื่อช่วยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และงานฝีมือของผู้ลี้ภัยเพื่อมอบโอกาสให้กับพวกเขา

เนื่องจากเรื่องของผู้ลี้ภัยในประเทศไทยไม่ค่อยเป็นที่รับรู้ และด้วยในขณะนี้ที่วิกฤติการณ์โลกโดยเฉพาะวิกฤติผู้ลี้ภัยชาวซีเรียกำลังเป็นที่สนใจ  นายพานิตมีความตั้งใจในการทำให้เรื่องราวของผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเป็นที่รับรู้มากขึ้นผ่านการประชาสัมพันธ์แก่ร้านค้า ร้านอาหาร และมหาวิทยาลัยต่างๆ นายพานิตได้อธิบายว่า “น้อยคนนักที่จะทราบถึงสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยในประเทศไทย” กว่า 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศหลักที่ให้ที่พักพิงให้กับผู้ลี้ภัยกว่า 1.3 ล้านคน

โครงการ “สหกรณ์ผู้ลี้ภัย”แสดงให้เห็นว่าความช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของผู้ลี้ภัยได้อย่างมาก “คนบางคนนั้นมีโอกาสน้อยกว่าเรา มันคือหน้าที่ของเราที่จะใช้ทรัพยากรที่เรามีในการช่วยเหลือพวกเขา” นายพานิต กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “สหกรณ์ผู้ลี้ภัย”สามารถอ่านได้ที่ www.refugeecooperative.com และร่วมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศไทยได้ที่ https://www.unhcr.or.th/donate/RefugeesInThailand.

พานิตมองไปยังค่ายผู้ลี้ภัยในจังหวัดราชบุรี ©Panit Potisomporn
พานิตมองไปยังค่ายผู้ลี้ภัยในจังหวัดราชบุรี ©Panit Potisomporn