Skip to main content

ภาษา

หลังจากน้ำท่วมใหญ่: ความแตกต่างทางเพศและโครงการกู้คืนที่อยู่อาศัยในเมืองซิดฮ์ ประเทศปากีสถาน

การศึกษานี้ตรวจสอบและประเมินผลโครงการกู้คืนที่พักอาศัยที่ให้บริการโดยองค์กรด้านมนุษยธรรม โดยจะศึกษาเฉพาะเพศหญิง ในเมืองซิดฮ์ ประเทศปากีสถาน เนื่องจากบ่อยครั้งที่เรื่องความแตกต่างทางเพศเป็นปัญหาในการเข้าถึงและได้รับการรับการช่วยเหลือจากองค์กร ในการวิจัยนี้จะมีการแสดงตัวอย่างจากภาคสนามเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์และความเสี่ยงที่ผู้หญิงต้องเจอ

 
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
After the Deluge_Jan 2012.pdf249.48 KB