Skip to main content

ภาษา

ค่าใช้จ่ายเพื่อความอยู่รอด: บทวิเคราะห์เวลาและเงินที่ใช้จ่ายโดยผู้ลี้ภัยเพื่อการเข้าถึงบริการที่ไนโรบี โดย มาร์ติน แอนเดอร์สัน

 

ค่าใช้จ่ายเพื่อความอยู่รอด: บทวิเคราะห์เวลาและเงินที่ใช้จ่ายโดยผู้ลี้ภัยเพื่อการเข้าถึงบริการที่ไนโรบี โดย มาร์ติน แอนเดอร์สัน

จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยนี้คือการวิเคราะห์ปริมาณเวลาและเงินที่ครอบครัวของผู้ลี้ภัยต้องใช้จ่ายเพื่อการเข้าใช้บริการที่จะทำให้เขาอยู่รอดและศึกษาความสัมพันธ์ของศักยภาพของครอบครัวกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง งานวิจัยนี้เน้นที่ประเทศไนโรบี ที่ๆองค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศให้ความช่วเหลือเป็นหลัก

ไฟล์แนบขนาดไฟล์
The Cost of Living Jan 2012.pdf260.63 KB