Skip to main content

ภาษา

 

อุซเบกิสถาน ยุติความไร้รัฐให้กับคน 5 หมื่นคน

 

 

อุซเบกิสถาน ยุติความไร้รัฐให้กับคน 5 หมื่นคน

Tens of thousands of stateless people, many of whom were made stateless by the dissolution of the Soviet Union, will benefit from Uzbekistan’s new law which confirms their right to citizenship.  © UNDP/Mirfozil Khasanov
จากจำนวนคนไร้รัฐไร้สัญชาตินับหมื่น หลายคนในนั้นที่ต้องไร้รัฐไร้สัญชาติเพราะการล่มสลายของสหภาพโซเวียต จะได้สิทธิในการถือสัญชาติจากการปรับปรุงกฎหมายใหม่ของอุซเบกิสถานครั้งนี้ © UNDP/Mirfozil Khasanov


ประชากรราว 5 หมื่นคนในประเทศอุซเบกิสถานได้รับสัญชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากการแก้ไขกฎหมาย
 

ร่างกฎหมายสัญชาติได้รับการลงนามเห็นชอบจากประธานาธิบดี Shavkat Mirziyoyev แห่งอุซเบกิสถาน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน ที่จะถึงนี้ กฎหมายฉบับนี้จะมอบสัญชาติให้กับบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางการและได้สถานะเป็นผู้มีสิทธิอาศัยถาวรในประเทศก่อนวันที่ 1 มกราคม  2538 โดย UNHCR ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในระหว่างการร่างกฎหมายนี้ และขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของรัฐบาลอุซเบกิสถาน ที่ทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

รัฐบาลคาดการณ์ว่า ราวๆ ครึ่งหนึ่ง (49,228 คน) ของประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีอยู่ในประเทศ จะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ และจะได้รับการรับรองความเป็นพลเมืองอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงลูกๆ ของพวกเขาก็จะมีสิทธิในการถือสัญชาติด้วยเช่นกัน

กฎหมายใหม่ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติขึ้นอีก และนับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการลดทอนความซับซ้อนของกระบวนการแปลงสัญชาติลงอีกด้วย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางการและถือสถานะเป็นผู้มีสิทธิอาศัยถาวรในประเทศหลังวันที่ 1 มกราคม  2538

ยาซูโกะ โอดะ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยประจำภูมิภาคเอเชียกลาง กล่าวว่า “นี่คือการทำงานครั้งสำคัญของอุซเบกิสถานในการแก้ไขและป้องกันภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การแก้ไขกฎหมายนี้เป็นก้าวอันยิ่งใหญ่ของการขจัดความไร้รัฐไร้สัญชาติให้กับกรณีที่อยู่ในการรับรู้ของรัฐ นับว่าเป็นโอกาสของคนหลายหมื่นคนที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่พวกเขาอยู่อาศัยได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

ทั้งนี้ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา อุซเบกิสถานให้สัญชาติแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัฐชาติไปแล้วนับหมื่นคน และได้แก้ไขกระบวนการจดทะเบียนการเกิด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจดทะเบียนการเกิดถ้วนหน้า ซึ่งรวมไปถึงเด็กที่พ่อแม่เป็นคนไร้สถานะทางทะเบียน และยังมีการรณรงค์ทั่วประเทศให้จดทะเบียนการเกิดสำหรับทุกกรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ปัจจุบัน อุซเบกิสถานมีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลจำนวน 97,346 คน ทั้งนี้ ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีอยู่ในอุซเบกิสถานและในประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาค เป็นผลสืบเนื่องมาจาการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 2534 และต่อมาการเกิดขึ้นของรัฐใหม่ ทำให้ผู้คนนับแสนในภูมิภาคเอเชียกลางต้องเผชิญกับภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ในขณะที่หลายคนได้รับการรับรองสัญชาติจากรัฐใหม่แล้ว แต่การปักปันเส้นเขตแดนใหม่ การถือหนังสือเดินทางของสหภาพโซเวียตที่กลายเป็นโมฆะไปแล้ว และการไม่มีมาตรการหรือเครื่องมือในการพิสูจน์ทราบสถานที่เกิดและที่อาศัย ทำให้อีกหลายคนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางออก

 


Stay connected:

Facebook: UNHCRThailand
Instagram: @unhcr.thailand
YouTube: UNHCRThailand
LINE Offcial: @unhcrthailand