Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR มีความยินดีที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนผู้ถูกบังคับให้พลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลางการระบาดของโรคCOVID-19

 

 

UNHCR มีความยินดีที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนผู้ถูกบังคับให้พลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลางการระบาดของโรคCOVID-19

©UNHCR/Erick Gerstner
©UNHCR/Erick Gerstner

 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติมีความยินดีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคเงินสนับสนุนจำนวน 450,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 ในประเทศไทย

โรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อทุกๆคน รวมถึงผู้พลัดถิ่นในประเทศไทยซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อไวรัสไม่ต่างจากประชากรท้องถิ่น อย่างไรก็ตามกลุ่มคนเหล่านี้มีความเปราะบางเป็นพิเศษเนื่องจากต้องเผชิญกับความท้าทายเรื่องการเข้าถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 และการได้รับแจกจ่ายชุดสุขอนามัยหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์

การบริจาคเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นนี้จะช่วยให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยกับผู้พลัดถิ่นในเขตเมืองเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นได้รับคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านสุขภาพ "นาย จูเซ็ปเป้ เดอ วินเซ็นทิส ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ประจำประเทศไทยกล่าว

“เงินสนับสนุนนี้ยังถูกใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นที่มีความเปราะบางมากที่สุดให้พวกเขาสามารถเข้าถึงความต้องการขั้นพื้นฐานบางประการ และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในภาพรวมของประชากรในเขตเมืองของประเทศไทย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลไทยอีกด้วย”

เพื่อเป็นการตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อโรค COVID-19 รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคเงินจำนวน 23.9 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ฯพณฯ คาซูยะ นาชิดะ กล่าวว่า “ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลก นับเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาคมนานาประเทศต้องร่วมมือกัน และผมหวังว่าการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในกลุ่มบุคคลซึ่งมีความเปราะบางในประเทศไทย ”

ฯพณฯ นาชิดะ กล่าวต่อว่า “ ญี่ปุ่นและไทยสามารถกระชับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อใช้มาตรการที่จำเป็นต่อการเอาชนะโรค COVID-19 ในประเทศไทยและภูมิภาค”

ในขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติสนับสนุนให้ผู้พลัดถิ่นและบุคคลในความห่วงใยอื่นๆมีสวัสดิภาพที่ดี ซึ่งนับเป็นหัวใจของการดำรงไว้ซึ่งความพยายามในการป้องกันและตอบสนอง สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนไทย รวมทั้งดำเนินการประสานงานและสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลไทยเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรค COVID-19

 

ร่วมสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ของได้ที่: http://unh.cr/5ed38ef8127

ติดตามการทำงาน: Facebook | LINE | Instagram | Twitter | TikTok