Skip to main content

ภาษา

 

คำแถลงโดยนายฟิลลิปโป กรันดี ข้าหลวงใหญ่ UNHCR เกี่ยวกับสถานการณ์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรีย

 

 

ชาวซีเรียมากกว่า 320,000 คน ต้องพลัดถิ่นจากการต่อสู้ครั้งล่าสุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรีย  © REUTERS/Alaa Al-Faqir
ชาวซีเรียมากกว่า 320,000 คน ต้องพลัดถิ่นจากการต่อสู้ครั้งล่าสุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรีย © REUTERS/Alaa Al-Faqir


ผมรู้สึกกังวลใจอย่างมากเกี่ยวกับพลเมืองในพื้นที่ที่มีการต่อสู้ล่าสุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรีย รวมถึงการโจมตีทางอากาศและการระดมยิง ประชาชนราว 750,000 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่อันตราย มากกว่า 320,000 คน ยังคงพลัดถิ่นและจำนวนมากพักพิงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและมีอันตรายร้ายแรง รวมถึง 60,000 คน ที่ตั้งค่ายพักพิงอยู่บริเวณ นาซิบ/จาเบอร์ ชายแดนระหว่างซีเรียและจอร์แดน

แม้ว่าชุมชนในพื้นที่ของประเทศซีเรียจะเปิดประตูต้อนรับและให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่น แต่จำนวนมากต้องพักพิงอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งหรือที่พักพิงชั่วคราวซึ่งไม่มีความปลอดภัยและไม่ได้รับความคุ้มครองเพียงพอ จำนวนมากเป็นเด็กและผู้หญิง รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย และผมมีความกังวลต่อคนกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษ ท่ามกลางผู้พลัดถิ่นยังมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ทำงานด้านมนุษยธรรมที่ทำงานอย่างเสียสละเพื่อพลเรือนในท้องที่ตลอดเหตุการณ์ความขัดแย้ง

ชัดเจนว่าสิ่งต้องทำเป็นอันดับแรกคือการหาทางออกทางการเมืองต่อความขัดแย้ง และยับยั้งไม่ให้ชาวซีเรียต้องทุกข์ทรมานไปมากกว่านี้ ในขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติและองค์กรพันธมิตรพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสิ่งของช่วยชีวิตแก่ประชาชนทางตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรียทั้งจากในประเทศซีเรียและชายแดนของประเทศจอร์แดน แต่สถานการณ์ความปลอดภัยเป็นอุปสรรคในความพยายามการเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

ผมขอเรียกร้องทุกภาคส่วนให้เพิ่มความพยายามในการหยุดการต่อสู้ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านมนุษยธรรมให้ความช่วยเหลือ มอบสิ่งของช่วยชีวิต ที่พักพิงและเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ ความสำคัญสูงสุดคือการให้ความคุ้มครอง ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพลเมืองและเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ต้องได้รับการรับประกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งรวมถึงประชาคมโลก

การต่อสู้บริเวณชานแดนเป็นอันตรายต่อชีวิต การเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อเอาชีวิตรอดในประเทศเพื่อบ้านอย่างประเทศจอร์แดนจึงเป็นทางเลือกสุดท้าย ผมขอยกย่องประเทศจอร์แดนในความเอื้อเฟื้อ มอบความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียหลายพันคนตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ อำนวยความสะดวกและมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนในประเทศซีเรีย ในสถานการณ์เช่นนี้ผมขอสนับสนุนการเปิดรับการลี้ภัยชั่วคราวในประเทศจอร์แดนแก่ผู้ที่ต้องการความปลอดภัย รวมถึงประชาคมโลกที่มอบความช่วยเหลือที่จำเป็นอย่างทันท่วงทีแก่ประเทศจอร์แดน ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและแบ่งความรับผิดชอบร่วมกัน

UNHCR เตรียมความพร้อมในการยกระดับความช่วยเหลือภายในประเทศซีเรียและจอร์แดนในทันที เรากำลังสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์หลายพันคน หากไม่มีการลงมือช่วยเหลือทันที