Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR ยกย่องรัฐบาลไทย ที่อนุมัติสัญชาติให้แก่เด็กและโค้ชที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำ

 

UNHCR ยกย่องรัฐบาลไทย ที่อนุมัติสัญชาติให้แก่เด็กและโค้ชที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำ

UNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ยกย่องรัฐบาลไทย ที่อนุมัติสัญชาติให้แก่เด็ก 3 คนและโค้ชของพวกเขาที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้การปฏิบัติการช่วยเหลือซึ่งนำโดยเจ้าหน้าที่ไทย

แคโรล แบตเชอเล่อ ที่ปรึกษาพิเศษด้านภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ของ UNHCR กล่าวว่า “การได้รับสัญชาติจากประเทศไทยได้ช่วยให้พวกเขากล้าที่จะฝันถึงอนาคตที่ดีขึ้น และนำความสามารถของตัวเองมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การมีตัวตนทางกฎหมายเป็นการนำทางให้พวกเขาไปถึงจุดมุ่งหมายที่ปรารถนา และให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเต็มตัว”

บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติคือบุคคลผู้ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนสัญชาติของรัฐใดๆ และอยู่ในภาวะที่ไม่อาจเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆ  บางครั้งพวกเขาไม่สามารถเดินทาง จดทะเบียนสมรส เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ทำงาน หรือมีส่วนในการช่วยพัฒนาสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ บ่อยครั้งที่ไม่มีใครรับรู้ถึงปัญหาเหล่านี้ที่พวกเขาประสบในชีวิต ทำให้พวกเขากลายเป็นคนชายขอบ และถูกแยกออกจากสังคม ทั่วโลกมีคนจำนวนหลายล้านที่อยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติเช่นนี้

แคโรล กล่าวว่า “คนที่อยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติมักพบกับชีวิตที่ไม่มีความมั่นคง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของรัฐสามารถช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประสบภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของพวกเขาได้ ทั้งนี้ UNHCR ยกย่องประเทศไทยในความตั้งใจแก้ไขปัญหาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐทุกรัฐที่มีประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติอาศัยอยู่ จะดำเนินการเพื่อยุติภาวะที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมนุษยชาติ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยสิ้นเชิง”

กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งหมายรวมถึงชาวเขากลุ่มชาติพันธุ์ ที่อาจอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้น ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยได้อนุมัติสัญชาติไทยแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติไปแล้วประมาณ 100,000 คนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 และมุ่งมั่นที่จะหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติให้กับประชากรอีก 480,000 คนภายในปีพ.ศ. 2567

UNHCR ร่วมกับมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA) สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยและชุมชนที่มีประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยในการยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติให้หมดไป

ในปีพ.ศ. 2557 UNHCR เริ่มโครงการ #IBelong เพื่อรณรงค์ยุติความไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลกภายใน 10 ปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

ประเทศไทย Hannah Macdonald, macdonah@unhcr.org, +66 642 236 291

ประเทศไทย Keane Shum, shum@unhcr.org, +66 92 275 2585

เจนีวา Charlie Yaxley, yaxley@unhcr.org, +44 7399 025 814