Skip to main content

ภาษา

 

เจ้าหน้าที่ UNHCR คนไทย ร่วมลงพื้นที่แนวหน้าช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในประเทศบังคลาเทศ

 

ในวิฤตการณ์ผู้ลี้ภัยที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนี้ เจ้าหน้าที่ UNHCR ทำงานในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อช่วยชีวิตและให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยทันทีที่พวกเขาเดินทางมาถึง 

 

เจ้าหน้าที่ UNHCR คนไทย คุณจตุพร ชีวศรีรุ่งเรือง  ในพื้นที่ค่ายผู้ลี้ภัยประจำเมืองเมืองค็อกบาร์ซาร์ ประเทศบังคลาเทศ ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในวิกฤติการณ์ผู้ลี้ภัยที่เติบโตเร็วที่สุดครั้งนี้ UNHCR และองค์กรพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาอย่างเต็มที่และเร่งด่วนในสถานการณ์ที่รุนแรงนี้ เราทำงานในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อให้ความคุ้มครองและมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเช่น เต็นท์ที่พัก ผ้าห่ม วัคซีนป้องกันโรค เยียวยาจิตใตจากความโหดร้าย เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปลอดภัย

 

 

คุณจตุพร ชีวศรีรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม UNHCR ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงค่ายส่วนต่อขยายกูตูปาลอง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับความช่วยเหลือเช่น ที่พักพิง ชุดสิ่งของช่วยชิวิต และการรักษาพยาบาล
คุณจตุพร ชีวศรีรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม UNHCR ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงค่ายส่วนต่อขยายกูตูปาลอง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับความช่วยเหลือเช่น ที่พักพิง ชุดสิ่งของช่วยชิวิต และการรักษาพยาบาล

 

 

คุณนันทวัน อัศวมานะกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายความคุ้มครอง  UNHCR เข้าเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่เดินทางมาถึงใหม่บริเวณจุดข้ามแดนซาบรัง ประเทศบังคลาเทศ ผู้ลี้ภัยจำนวนมากข้ามชายแดนมาโดยแพไม้ไผ่ที่ทำขึ้นเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

คุณนันทวัน อัศวมานะกุล เจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครอง UNHCR เข้าเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่เดินทางมาถึงใหม่บริเวณจุดข้ามแดนซาบรัง ประเทศบังคลาเทศ ผู้ลี้ภัยจำนวนมากข้ามชายแดนมาโดยแพไม้ไผ่ที่ทำขึ้นเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณนันทวัน อัศวมานะกุล เจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครอง UNHCR เข้าเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่เดินทางมาถึงใหม่บริเวณจุดข้ามแดนซาบรัง ประเทศบังคลาเทศ ผู้ลี้ภัยจำนวนมากข้ามชายแดนมาโดยแพไม้ไผ่ที่ทำขึ้นเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เจ้าหน้าที่ภาคสนามและอาสาสมัครของ UNHCR ทำงานในพื้นที่เพื่อช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาและให้ความคุ้มครองพวกเขาทันทีที่เดินทางมาถึง

  • คุณจตุพร ชีวศรีรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม UNHCR ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงค่ายส่วนต่อขยายกูตูปาลอง ©UNHCR/Jatuporn Cheewasrirungruang

  • คุณนันทวัน อัศวมานะกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายความคุ้มครอง UNHCR เข้าเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่เดินทางมาถึงใหม่ ©UNHCR/Zarikul Haque

  • มาเรีย เจ้าหน้าที่ UNHCR ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาทันทีที่พวกเขาเดินทางมาถึงจุดข้ามแดนใกล้หมู่บ้านในอันจูมานพารา เมืองค็อกบาซาร์ ประเทศบังคลาเทศ ©UNHCR/Roger Arnold

  • เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร UNHCR ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาทันทีที่พวกเขาเดินทางมาถึงจุดข้ามแดนใกล้หมู่บ้านในอันจูมานพารา เมืองค็อกบาซาร์ ประเทศบังคลาเทศ ©UNHCR/Roger Arnold

  • เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร UNHCR ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาทันทีที่พวกเขาเดินทางมาถึงจุดข้ามแดนใกล้หมู่บ้านในอันจูมานพารา เมืองค็อกบาซาร์ ประเทศบังคลาเทศ ©UNHCR/Roger Arnold

  • ซาร่า เจ้าหน้าที่ UNHCR ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาทันทีที่พวกเขาเดินทางมาถึงจุดข้ามแดนใกล้หมู่บ้านในอันจูมานพารา เมืองค็อกบาซาร์ ประเทศบังคลาเทศ ©UNHCR/Roger Arnold

 

ร่วมกับ UNHCR มอบความคุ้มครอง ช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในวิกฤตการณ์ที่รุนแรงนี้

บริจาคด่วน