Skip to main content

ภาษา

 

UNHCR และ UNDP เห็นด้วยกับรายละเอียดในบันทึกความเข้าใจในการสนับสนุนการสร้างสภาวะแวดล้อมในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา

 

กรุงเจนีวา / กรุงนิวยอร์ก (วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561) – สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เห็นด้วยกับรายละเอียดในบันทึกความเข้าใจไตรภาคีร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในเมืองเนปิดอว์ มีการคาดการณ์ว่าบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวจะได้รับการลงนามในสัปดาห์หน้า โดยจะมีการยืนยันวันที่ลงนามจริงต่อไป

 

บันทึกความเข้าใจ ไตรภาคีนี้เป็นการสร้างแผนการทำงานความร่วมมือโดยมีเป้าหมายในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางกลับอย่างยั่งยืน ปลอดภัย มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเป็นไปโดยสมัครใจของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา เพื่อกลับไปยังพื้นที่ที่จากมาหรือพื้นที่ที่เลือกตามความสมัครใจ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางกลับ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และช่วยสนับสนุนการปรับปรุงและฟื้นฟูในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่รัฐยะไข่

 

ข้อตกลงดังกล่าวยังแสดงแผนการทำงานของ UNHCR และ UNDP ในการเข้าถึงพื้นที่รัฐยะไข่ รวมถึงพื้นที่ที่ผู้ลี้ภัยจากมา และพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการเดินทางกลับที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตั้งแต่ความรุนแรงปะทุขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เมื่อการเข้าถึงเป็นผลจะทำให้ UNHCR สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อมอบความช่วยเหลือและมอบความคุ้มครองในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังทำให้ UNHCR สามารถให้ข้อมูลที่เป็นกลางแก่ผู้ลี้ภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่พวกเขาจากมา ช่วยให้ผู้ลี้ภัยมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเดินทางกลับอย่างปลอดภัยและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยต่อพวกเขาในที่สุด บันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวยังช่วยให้ UNHCR และUNDP ดำเนินการประเมิณความต้องการความช่วยเหลือของชุมชนและสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างเสริมสร้างความสามารถในการทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการสนับสนุนกระบวนการการเดินทางกลับโดยความสมัครใจ

 

เมื่อบันทึกความเข้าใจนี้ได้รับการลงนามจะช่วยยืนยันความร่วมมือของรัฐบาลเมียนมาในการทำงานร่วมกับ UNHCR และUNDP ในการหาทางออกให้แก่ประชาชนชาวโรฮิงญาตามคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐยะไข่ ที่รวมถึงการสร้างแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปด้วยความสมัครใจต่อการเป็นพลเมืองและการได้รับเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนทุกคนในรัฐยะไข่โดยไม่จำกัดศาสนา เชื้อชาติ หรือสถานะการเป็นพลเมือง ในขณะที่โครงการพัฒนาจะช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตและเสริมสร้างความสามัคคีทางสังคมเพื่อประโยชน์ของทุกกลุ่มชุมชน 

 

การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันนี้เป็นส่วนสำคัญของการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ของUNHCR และ UNDP ในการหาทางออกให้กับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เท่าเทียมและมั่นคงของประชาชนทุกคนในรัฐยะไข่ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 รัฐบาลบังคลาเทศและ UNHCR ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินทางกลับโดยสมัครใจของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเมื่อสถานการณ์ในเมียนมาเอื้ออำนวย

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

สำหรับ UNDP:

สำหรับ UNHCR: